Diabeetikoiden äkillisten sydäntapahtumien ja aivoinfarktien ennuste parantunut

Silti diabeetikon ennuste on edelleen kaukana muun väestön ennusteesta. Kaksi kolmesta diabeetikosta kuoli vuoden sisällä ensimmäisestä sydäntapahtumastaan.

LL Klas Winellin väitöstutkimuksen mukaan diabetes on edelleen merkittävä sydän- ja verisuonitautien riskitekijä. Diabeetikot ovat hyötyneet parantuneesta ehkäisystä ja hoidosta samassa suhteessa kuin muu väestö. Äkillisten sydäntapahtumien ja aivoinfarktien ennuste on parantunut ja amputaatioiden määrä on vähentynyt.

Silti diabeetikon ennuste on edelleen kaukana muun väestön ennusteesta. Kaksi kolmesta diabeetikosta kuoli vuoden sisällä ensimmäisestä sydäntapahtumastaan. Diabetesta sairastavien miesten kuolleisuus oli suurempi kuin naisdiabeetikoiden sekä ennen sairaalahoitoa että neljän viikon ja vuoden seurannassa.

Diabeetikoiden yhden vuoden kuolleisuus aivoinfarktin jälkeen oli 20–60 % suurempi kuin ei-diabeetikoiden riippuen sukupuolesta ja iästä. Ero ei-diabeetikoihin oli suurimmillaan niiden 35–74-vuotiaiden naisten kohdalla, jotka olivat selvinneet hengissä neljä viikkoa ensimmäisestä sydäntapahtumastaan. Heidän kuolleisuutensa oli 2,2-kertainen. Diabetesta sairastavien naisten kuolleisuus aivoinfarktiin oli edelleen diabeetikkomiehiä suurempi, vaikka heidän kohdallaan kehitys on ollut suotuisampi.

Väitöstutkimuksessa pyrittiin selvittämään, ovatko diabetesta sairastavat hyötyneet myönteisestä kehityksestä kuten muu väestö.

Tutkimuksessa hyödynnettiin kansallisia rekistereitä, Kelan lääkekorvausrekistereitä, THL:n hoitoilmoitusrekisteriä ja Tilastokeskuksen kuolinsyyrekisteriä.

Diabeetikoiden amputaatiot ovat merkittävästi vähentyneet. Erityisesti pienten ja suurten amputaatioiden suhde on kehittynyt myönteisesti. Diabetesta sairastavat miehet ja naiset ovat hyötyneet kehityksestä yhtäläisesti. Myönteinen muutos on kuitenkin edennyt erilaisella nopeudella maan eri osissa.

LL Klas Winellin väitöstutkimus Diabetes ja sydän- ja verisuonitaudit Suomessa 1992–2002 (The epidemiology of macrovascular complications of diabetes in Finland 1992–2002) tarkastetaan perjantaina 31.5.2013 Helsingin yliopistossa.

Kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla.