Diabeetikoiden sepel­valtimotauti­tapahtumat vähenemässä

Uudet hoitomuodot ovat parantaneet sydänsairauksien ennustetta merkittävästi parinkymmenen viime vuoden aikana.

Ruotsalaisen rekisterin mukaan näiden sairauksien ehkäisyn ja hoidon parantuminen näkyy myös diabeetikoiden sydäntapahtumien merkittävänä vähentymisenä.

Diabeetikon sydänsairauksien hoidon kehitystä ja ennustetta arvioitiin seuraamalla Ruotsin kansalliseen diabetes­rekisteriin vuosina 1998–2012 kirjattujen potilaiden sairastavuutta vuoteen 2014 saakka. Tietoja verrattiin iän, sukupuolen ja asuinseudun mukaan vakioidun väestöotoksen selviytymiseen.

Kokonaiskuolleisuus, sydänkuolleisuus ja sairaalahoitoa vaativat sydäntapahtumat vähenivät tutkimusjakson aikana sekä tyypin 1 että tyypin 2 diabeetikoilla. Tyypin 1 diabeetikoiden sydäntapahtumat vähenivät noin 40 % enemmän kuin muun väestön, tyypin 2 diabeetikoilla puolestaan vähenemä oli noin 20 % suurempi. Kuolemaan johtavien sydän­tapahtumien vähenemä oli tyypin 1 diabeetikoilla samanlainen kuin muussa väestössä, mutta tyypin 2 diabeetikoiden sydänkuolleisuus pieneni vähemmän kuin muussa väestössä.

Parantunut sydänsairauksien ehkäisy ja hoito näyttävät vähentäneen sydän­tapahtumien ilmaantumista diabeetikoille jopa hieman keskimääräistä enemmän. Sydänsairaudet ovat myönteisestä kehityksestä huolimatta edelleen erityisesti tyypin 2 diabeetikon ennusteen kannalta merkittävä sairausryhmä. Huomionarvoista oli sekin, etteivät sydämen vajaatoiminnan aiheuttamat sairaalahoitojaksot vähentyneet seurantajakson aikana missään tutkimus­ryhmässä.

Lähde: Rawshani A, Rawshani A, Franen S ym. Mortality and cardiovascular disease in type 1 and type 2 diabetes. N Engl J Med 2017;376:1407–18.

Kirjoittaja

Juhani Airaksinen

professori

Kuva: Fotolia

Julkaistu Lääkärilehdessä 23/2017.