Diabeetikoiden sepel­valtimotauti­tapahtumat vähenemässä

Uudet hoitomuodot ovat parantaneet sydänsairauksien ennustetta merkittävästi parinkymmenen viime vuoden aikana.

Diabeetikoiden sepel­valtimotauti­tapahtumat vähenemässä Kuva 1 / 1

Ruotsalaisen rekisterin mukaan näiden sairauksien ehkäisyn ja hoidon parantuminen näkyy myös diabeetikoiden sydäntapahtumien merkittävänä vähentymisenä.

Diabeetikon sydänsairauksien hoidon kehitystä ja ennustetta arvioitiin seuraamalla Ruotsin kansalliseen diabetes­rekisteriin vuosina 1998–2012 kirjattujen potilaiden sairastavuutta vuoteen 2014 saakka. Tietoja verrattiin iän, sukupuolen ja asuinseudun mukaan vakioidun väestöotoksen selviytymiseen.

Kokonaiskuolleisuus, sydänkuolleisuus ja sairaalahoitoa vaativat sydäntapahtumat vähenivät tutkimusjakson aikana sekä tyypin 1 että tyypin 2 diabeetikoilla. Tyypin 1 diabeetikoiden sydäntapahtumat vähenivät noin 40 % enemmän kuin muun väestön, tyypin 2 diabeetikoilla puolestaan vähenemä oli noin 20 % suurempi. Kuolemaan johtavien sydän­tapahtumien vähenemä oli tyypin 1 diabeetikoilla samanlainen kuin muussa väestössä, mutta tyypin 2 diabeetikoiden sydänkuolleisuus pieneni vähemmän kuin muussa väestössä.

Parantunut sydänsairauksien ehkäisy ja hoito näyttävät vähentäneen sydän­tapahtumien ilmaantumista diabeetikoille jopa hieman keskimääräistä enemmän. Sydänsairaudet ovat myönteisestä kehityksestä huolimatta edelleen erityisesti tyypin 2 diabeetikon ennusteen kannalta merkittävä sairausryhmä. Huomionarvoista oli sekin, etteivät sydämen vajaatoiminnan aiheuttamat sairaalahoitojaksot vähentyneet seurantajakson aikana missään tutkimus­ryhmässä.

Lähde: Rawshani A, Rawshani A, Franen S ym. Mortality and cardiovascular disease in type 1 and type 2 diabetes. N Engl J Med 2017;376:1407–18.

Kirjoittaja

Juhani Airaksinen

professori

Kuva: Fotolia

Julkaistu Lääkärilehdessä 23/2017.

Oletko jo lukenut nämä?

Terveyskirjasto.fi