Diabetes lisää muistisairauksien riskiä verenpaineen hallinnasta huolimatta

Intensiivinen verenpaineen hallinta ja rasva-aineenvaihduntaan vaikuttavan fibraatin käyttö ei näytä vähentävän kognitiivisten toimintojen heikkenemisen riskiä tyypin 2 diabeetikoilla.

Verenpaineen hallinta ja rasva-aineenvaihduntaan vaikuttavan fibraatin käyttö ei vähennä kognitiivisten toimintojen heikkenemisen riskiä tyypin 2 diabeetikoilla, kertoo tuore tutkimus.

Diabetes lisää muistisairauksien riskiä, ja tutkimuksessa pyrittiin selvittämään, miten intensiivinen verenpaineen ja kolesteroliarvojen hallinta vaikuttaa tyypin 2 diabeetikkojen aivoihin.

Satunnaistetussa monikeskustutkimuksessa seurattiin lähes 3 000 tyypin 2 diabeetikkoa 40 kuukauden ajan. Henkilöt olivat keskimäärin 62-vuotiaita. Osaa tutkittiin magneettikuvauksella.

Verenpaineen tai rasva-arvojen hallinnalla ei ollut vaikutusta henkilöiden kognitiivisiin toimintoihin. Aivojen kokonaistilavuus oli laskenut enemmän intensiivistä verenpainehoitoa saaneella ryhmällä (systolisen verenpaineen hoitotavoite alle 120 mmHg) kuin niillä, joilla tavoite oli tavanomainen (alle 140 mmHg).

Tutkimus julkaistiin JAMA Internal Mecine -lehdessä. Aihetta käsitellään myös erillisessä kommenttikirjoituksessa.

Miia Soininen
toimittaja

Kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla.