DNA-testi ja ulosteen veritesti eivät sovellu suolistosyöpien seulontaan

Suomen Syöpärekisterin johtaja, professori Nea Malila huomauttaa, että tutkimuksessa ei arvioitu seulonnan toimivuutta, kustannuksia, osallistuvuutta eikä etenkään vaikuttavuutta kuolleisuuteen.

Kolonoskopian perusteella 65 henkilöllä oli suolistosyöpä ja 757:llä syövän edennyt esiaste. Lisäksi 2 893:lla oli lievä esiaste. Vain 4 457 henkilöllä oli normaaliksi tulkittava kolonoskopia. Ulosteen DNA-testi tunnisti 60 syöpätapausta ja 321 edennyttä esiastetta. Näin kertoo NEJM:n tutkimus.

Immunokemiallinen ulosteen veritesti löysi 48 syöpää ja 180 edennyttä esiastetta. Testipositiivisia oli ulosteen DNA-testin perusteella 16 % ja immunokemiallisen ulostetestin perusteella 7 %.

NEJM:ssa todetaan, että testien soveltuvuus seulontaan ei tämän tutkimuksen perusteella ole mahdollista. Tutkimus vertaili poikkileikkauksellisessa asetelmassa testien perusteella löytyneiden syöpien ja esiasteiden osuutta kaikista kolonoskopialla todetuista tuumoreista.

– Seulontaa ajatellen testien vertailu on ongelmallista, koska ne on viritetty eri herkkyystasolle. DNA-testin perusteella 16 % tutkittavista tulisi lähettää tähystykseen ja ulosteen veritestin perusteella 7 %, kertoo Suomen Syöpärekisterin johtaja, professori Nea Malila.

Malila huomauttaa, että tutkimuksessa ei arvioitu seulonnan toimivuutta, kustannuksia, osallistuvuutta eikä etenkään vaikuttavuutta kuolleisuuteen.

Tutkimuksen ensisijaisena tarkoituksena oli tutkia ulosteen DNA-testin suorituskykyä suolistosyöpien löytymisessä, toissijaisesti edenneiden esiasteiden löytymisessä.

Tutkimus perustui vuosina 2011–2012 seulontatyyppiseen kolonoskopiaan ohjattujen 50–84-vuotiaiden miesten ja naisten aineistoon 90 alueella Yhdysvalloissa ja Kanadassa. Tutkittavilta kerättiin ulostenäyte ennen kolonoskopiaa varten tehtävää tyhjennystä.

Analyyseihin hyväksyttiin 9 989 henkilöä, jotka olivat sekä antaneet ulostenäytteen että käyneet kolonoskopiassa. Ulostenäytteistä tehtiin sekä ulosteen DNA-testi että immunokemiallinen humaanihemoglobiinin osoitus.

Suolistosyövän seulontaohjelma käynnissä 164 kunnassa Suomessa

Malila sanoo, että Suomessa suolistosyövän seulontaohjelmassa guajakkipohjaisen seulontatestin perusteella 3 % osallistuneista lähetetään kolonoskopiaan mahdollisen syövän löytämiseksi.

Suomessa suolistosyövän seulontaohjelma on kunnille vapaaehtoista. Seulontaohjelma on käynnissä 164 kunnassa tänä vuonna.

– Ohjelma alkoi vuonna 2004, ja siinä on mukana noin 40 % kohdeväestöstä. Kuluvan vuoden aikana tehdään väliarvio toiminnan ja jatkon suhteen.

Teksti:
Ulla Toikkanen
toimittaja

Kuva: Panthermedia