DNA-testi ja ulosteen veritesti eivät sovellu suolistosyöpien seulontaan

DNA-testi ja ulosteen veritesti eivät sovellu suolistosyöpien seulontaan Kuva 1 / 1

Kolonoskopian perusteella 65 henkilöllä oli suolistosyöpä ja 757:llä syövän edennyt esiaste. Lisäksi 2 893:lla oli lievä esiaste. Vain 4 457 henkilöllä oli normaaliksi tulkittava kolonoskopia. Ulosteen DNA-testi tunnisti 60 syöpätapausta ja 321 edennyttä esiastetta. Näin kertoo NEJM:n tutkimus.

Immunokemiallinen ulosteen veritesti löysi 48 syöpää ja 180 edennyttä esiastetta. Testipositiivisia oli ulosteen DNA-testin perusteella 16 % ja immunokemiallisen ulostetestin perusteella 7 %.

NEJM:ssa todetaan, että testien soveltuvuus seulontaan ei tämän tutkimuksen perusteella ole mahdollista. Tutkimus vertaili poikkileikkauksellisessa asetelmassa testien perusteella löytyneiden syöpien ja esiasteiden osuutta kaikista kolonoskopialla todetuista tuumoreista.

– Seulontaa ajatellen testien vertailu on ongelmallista, koska ne on viritetty eri herkkyystasolle. DNA-testin perusteella 16 % tutkittavista tulisi lähettää tähystykseen ja ulosteen veritestin perusteella 7 %, kertoo Suomen Syöpärekisterin johtaja, professori Nea Malila.

Malila huomauttaa, että tutkimuksessa ei arvioitu seulonnan toimivuutta, kustannuksia, osallistuvuutta eikä etenkään vaikuttavuutta kuolleisuuteen.

Tutkimuksen ensisijaisena tarkoituksena oli tutkia ulosteen DNA-testin suorituskykyä suolistosyöpien löytymisessä, toissijaisesti edenneiden esiasteiden löytymisessä.

Tutkimus perustui vuosina 2011–2012 seulontatyyppiseen kolonoskopiaan ohjattujen 50–84-vuotiaiden miesten ja naisten aineistoon 90 alueella Yhdysvalloissa ja Kanadassa. Tutkittavilta kerättiin ulostenäyte ennen kolonoskopiaa varten tehtävää tyhjennystä.

Analyyseihin hyväksyttiin 9 989 henkilöä, jotka olivat sekä antaneet ulostenäytteen että käyneet kolonoskopiassa. Ulostenäytteistä tehtiin sekä ulosteen DNA-testi että immunokemiallinen humaanihemoglobiinin osoitus.

Suolistosyövän seulontaohjelma käynnissä 164 kunnassa Suomessa

Malila sanoo, että Suomessa suolistosyövän seulontaohjelmassa guajakkipohjaisen seulontatestin perusteella 3 % osallistuneista lähetetään kolonoskopiaan mahdollisen syövän löytämiseksi.

Suomessa suolistosyövän seulontaohjelma on kunnille vapaaehtoista. Seulontaohjelma on käynnissä 164 kunnassa tänä vuonna.

– Ohjelma alkoi vuonna 2004, ja siinä on mukana noin 40 % kohdeväestöstä. Kuluvan vuoden aikana tehdään väliarvio toiminnan ja jatkon suhteen.

Teksti:
Ulla Toikkanen
toimittaja

Kuva: Panthermedia

Oletko jo lukenut nämä?

Terveyskirjasto.fi