Eläkkeelle jääneet sairaanhoitajat omaishoitajien tueksi

Pilottiohjelmalla halutaan sekä tukea omaishoitajia että tuottaa eläkkeellä oleville sairaanhoitajille mielekästä vapaaehtoistoimintaa.

Sairaanhoitajaliitto on käynnistänyt yhdessä Omaishoitajat ja läheiset -liiton kanssa omaishoitajia tukevan mentoroinnin pilottiohjelman. Mentoreina toimivat eläkkeellä olevat sairaanhoitajat. Pilotti toteutetaan Varsinais-Suomen alueella.

Toiminnalle on tarvetta. Tällä hetkellä Suomessa arvioidaan olevan noin 300 000 omaishoitotilannetta, joista 60 000 on sitovia ja vaativia. Vain pieni osa kaikista omaishoitotilanteista on lakisääteisen omaishoidon tuen piirissä. Omaishoitosopimuksia oli Suomessa vuonna 2014 noin 43 000.

Sairaanhoitajaliiton järjestöjohtaja Aura Matikaisen mukaan ohjelmalla halutaan sekä tukea omaishoitajia että tuottaa eläkkeellä oleville sairaanhoitajille mielekästä vapaaehtoistoimintaa.

– Meille oli yllätys, miten paljon mentorointiohjelma kiinnosti, ja miten helppoa oli saada seniorisairaanhoitajia mukaan. Monet tiesivät miten vaikea tilanne omaishoitajilla on, ja he halusivat tulla jakamaan pitkän uran tuomaa kokemusta ja osaamista, Matikainen kertoo.

Pilottiohjelmaan osallistuvat sairaanhoitajat ovat kaikki käyneet mentorointikoulutuksen. Varsinainen yhteistyö alkaa omaishoitajien ja sairaanhoitajien tapaamisella 19.3.2015. Sen jälkeen sairaanhoitaja-omaishoitajaparit tapaavat kerran kuukaudessa marraskuuhun saakka. Kokemusten perusteella toimintaa kehitetään ja yhteistyötä laajennetaan uusille paikkakunnille.

Lähde:
Suomen sairaanhoitajaliitto

Kuva:
Pixmac