Elektroninen nenä tunnistamaan virtsatieinfektioita

Tulokset luovat pohjan mobiilille virtsatieinfektioiden pikadiagnostiikalle, joka voitaisiin mahdollisesti jatkossa toteuttaa potilaan kotona.

Virtsatieinfektio on yleinen tulehdussairaus, joka vaihtelee kiusallisesta rakkotulehduksesta hengenvaaralliseen munuaisaltaan tulehdukseen. Tauti on erityisen yleinen naisilla. Nykyinen diagnostiikka perustuu pitkälti virtsanäytteen bakteeriviljelyyn, jonka tulosta joudutaan odottamaan vähimmillään noin vuorokausi.

Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston yhdessä kehittämä ChemPro 100i–sensoriin perustuva elektroninen nenä saattaa tulevaisuudessa helpottaa diagnostiikkaa. Elektroninen nenä näyttäisi nimittäin erottavan yleisimmät virtsatieinfektion aiheuttajat toisistaan yli 95 prosentin tarkkuudella.

LT, tutkija Antti Roine kertoo, että käytetty laite on hinnaltaan kilpailukyinen olemassa oleviin menetelmiin nähden ja soveltuu suljetun ilmakiertonsa ansiosta käytettäväksi myös vaikeissa oloissa. Hänen mukaansa tulokset luovat pohjan mobiilille virtsatieinfektioiden pikadiagnostiikalle, joka voitaisiin mahdollisesti jatkossa toteuttaa potilaan kotona.

Tutkimustulokset julkaistiin 19.12. PLOS ONE lehdessä.

Lähde:
Tampereen yliopisto
Rapid and accurate detection of urinary pathogens by mobile IMS-based electronic nose: a proof-of-principle study

Kuva:
Panthermedia