Eturauhassyövän leikkaushoitoon hakeudutaan pitkänkin matkan päähän

Sairaaloiden kilpailun vaikutus terveyspalvelujen saatavuuteen ja laatuun on epäselvää.

Julkisrahoitteinen NHS tarjoaa englantilaiselle mahdollisuuden valita hoitavan sairaalan vapaasti. Joka kolmas mies hakeutui johonkin muuhun kuin lähimpään sairaalaan eturauhassyövän leikkaushoitoon. Leikkaavan kirurgin maine ja uusi teknologia houkuttelevat potilaita. Viiden vuoden seuranta-aikana puolet sairaaloista menetti potilaita ja joka neljäs sairaala joutui lopettamaan eturauhassyövän kirurgisen hoidon potilaspulan takia.

Vuosien 2010–14 aikana Englannissa leikattiin eturauhassyöpä 19 256 potilaalta. Seurantajakson alkaessa eturauhassyöpää leikattiin 65 keskuksessa, viiden vuoden päästä keskuksia oli 55. Robottikirurgia yleistyi seuranta-aikana. Seurantajakson aikana 23 keskusta lisäsi potilasmääräänsä, ja niistä kymmenessä oli otettu robottikirurgia laajaan käyttöön. 37 keskusta menetti merkittävästi potilaitaan, ja näistä vain kahdessa oli robottikirurgiaa. 10 keskusta lopetti toimintansa seurantajakson aikana.

Potilailla ei ollut saatavilla vertailua varten laatutietoja sairaaloiden toiminnasta. Valintaan näyttivät vaikuttavan sekä sairaalan että hoitavan lääkärin maine. Myös korkeatasoinen teknologia houkuttelee potilaita, vaikka näyttöä eri leikkaustekniikoiden hyödyistä ja haitoista on kertynyt hitaasti. Nuoret ja hyväkuntoiset potilaat hakeutuvat pitkienkin matkojen päähän syövän hoitoon, kun taas huonokuntoiset, iäkkäät ja huonotuloisimmat tyytyvät lähisairaalan palveluihin. Laaturekiste­rien informaatio vanhenee, kun uusia teknologioita otetaan käyttöön, ja reaaliaikaisen laatutiedon tarjoaminen asiakkaalle vertailun pohjaksi on varsin haastavaa. Syövän hoidon todellisia tuloksia voidaan yleensä arvioida tilastoissa vasta viiden vuoden kuluttua hoidosta.

Sairaaloiden kilpailun vaikutus terveyspalvelujen saatavuuteen ja laatuun on epäselvää. On erittäin vaikeaa vielä arvioida uuden toimintaympäristön vaikutusta siihen, miten väestön pääsy tasa-arvoiseen ja tasa-laatuiseen hoitoon muuttuu. Kilpailu kyllä johtaa toimintojen keskittämiseen, mutta tarkoittaako tämä parempaa hoitoa ja miten väestön terveydentila samalla kehittyy, on tärkeä tutkimuskohde. Oikeanlaista sääntelyä tarvitaan, kunhan vaan tiedettäisiin minkälaista. Julkis­rahoitteisen terveydenhuollon pitäisi ­pyrkiä lisäämään terveyttä väestötasolla. Hyväosaisten asiakkaiden paremmat mahdollisuudet shoppailla itseä miellyttäviä terveydenhuoltotuotteita ei ole järjestelmäuudistuksen riittävä tuotos.

Lähteet:

Aggarwal A, Lewis D, Mason M ym. Effect of patient choice and hospital competition on service configuration and technology adoption within cancer surgery: a national, population-based study. Lancet Oncol 2017;18:1445–53.

Kirjoittaja:

Sirkku Jyrkkiö

Dosentti, toimialuejohtaja

Kuva: Panthermedia

Juttu on julkaistu Lääkärilehdessä 1-2/2018.