Geenitutkimus vahvistaa: lihavuus altistaa sydänsairauksille

Geenitietoja käyttämällä tutkijat pystyivät paremmin erottamaan varsinaisen lihavuuden vaikutukset elintapojen vaikutuksista.

Lihavuus ja liikakilot suurentavat riskiä sairastua moniin sydänsairauksiin, mutta tutkimusten perusteella on jäänyt epäselväksi johtuvatko riskit suoraan lihavuudesta vai jostain siihen liittyvästä seikasta. Tuoreen geenitietoa hyödyntävän tutkimuksen perusteella sydänriskit näyttäisivät olevan suora seuraus liikakiloista.

International Journal of Epidemiology -lehden julkaisemat tulokset perustuvat 22 000 henkilön geeni- ja terveystietoihin, jotka oli kerätty yhdeksässä eri tutkimuksessa. Seurantojen aikana hieman yli 3 000 osallistujaa sairastui sepelvaltimotautiin, sydämen vajaatoimintaan tai aivoinfarktiin.

Riski sairastua edellä mainittuihin sairauksiin suureni tasaisesti mitä korkeampi henkilön painoindeksi oli, tulokset osoittivat. Tulokset säilyivät ennallaan senkin jälkeen, kun analyysissa käytettiin osallistujien geenitietoja. Mitä useampia lihavuudelle altistavia geenivariantteja osallistujalla oli sitä todennäköisemmin hän sairastui.

Geenitietoja käyttämällä tutkijat pystyivät paremmin erottamaan varsinaisen lihavuuden vaikutukset elintapojen vaikutuksista. Tulokset tukevatkin näkemystä, jonka mukaan lihavuus ja liikakilot itsessään altistavat sepelvaltimotaudin, sydämen vajaatoiminnan ja myös aivoinfarktien kehittymiselle.

Tutkimus julkaistiin International Journal of Epidemiology -lehdessä.

Lue myös:
Liikunnalla lihottavia geenejä vastaan

Uutispalvelu Duodecim

Lähde:
International Journal of Epidemiology 2015;DOI:10.1093/ije/dyv094

Kuva:
Panthermedia

Copyright Duodecim 2015. Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa.