Glukoosi-intoleranssi ei yhteydessä Alzheimerin tautiin

Glukoosi-intoleranssi tai insuliiniresistenssi eivät näytä olevan yhteydessä iäkkäiden aivoissa havaittuun amyloidiplakin kerääntymiseen ja Alzheimerin tautiin, kertoo JAMA Neurologyssa julkaistu tutkimus.

Glukoosi-intoleranssi tai insuliiniresistenssi eivät näytä olevan yhteydessä iäkkäiden aivoissa havaittuun amyloidiplakin kerääntymiseen ja Alzheimerin tautiin. Yhdysvaltaltaistutkimuksen tulokset julkaistiin JAMA Neurology -lehdessä.

Glukoosi-intoleranssin ja diabeteksen on arvioitu lisäävän riskiä sairastua Alzheimerin tautiin.

Tutkimuksessa oli mukana kaksi Baltimore Longitudinal Study of Aging -pitkittäistutkimukseen osallistunutta kohorttia Yhdysvalloista.

Ensimmäisessä ryhmässä oli 197 tutkittavaa, joille oli tehty vähintään kaksi glukoosirasituskoetta heidän eläessään ja joiden aivot tutkittiin ruumiinavauksessa. Ryhmän mediaani kuolinikä oli 88,3 vuotta ja 101:llä oli diagnosoitu dementia.

Lisäksi mukana oli 53 elossa olevaa osallistujaa, joille oli tehty vähintään kaksi glukoosirasitusta ja aivojen PET-kuvaus β-amyloidikerääntymien tutkimiseksi. Tämän ryhmän mediaani-ikä oli viimeisessä seurannassa 79,2 ja heistä kuudella oli diagnosoitu dementia.

Tutkimuksessa ei havaittu tilastollisesti merkitsevää yhteyttä Alzheimerin taudin aivoissa aiheuttamien β-amyloidikerääntymien ja glukoosi-intoleranssin tai insuliiniresistenssin välillä.

Tutkittujen joukossa oli 30 osallistujaa, joilla oli diagnosoitu diabetes ja jotka käyttivät lääkitystä. Heidän tuloksensa ei poikennut muusta kohortista.

Tutkijoiden mukaan voi olla mahdollista, että diabeteksen ja kognition aleneman yhteys johtuu enemmänkin verisuonten muutoksista kuin β-amyloidikerääntymistä.

Tutkijat muistuttavat, ettei otos ollut koko väestöä edustava. Tutkittavilla oli esimerkiksi pääsy korkeatasoiseen sairaalahoitoon, minkä vuoksi oli epätodennäköistä, että kukaan olisi kokenut pitkittyneitä hypoglykemiajaksoja.

Maria van der Meer
toimittaja

Kuva: Pixmac

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla

Lisää aiheesta:
Iäkkäiden diabeetikoiden matalilla verensokeriarvoilla yhteys dementiariskiin
Liikunta hidastaa Alzheimerin taudin etenemistä