Heikentynyt keuhkojen toiminta yhteydessä sydänperäisen äkkikuoleman vaaraan

Itä-Suomen yliopiston tutkimuksen mukaan keski-ikäisillä miehillä, joilla keuhkojen toiminta on heikentynyt, on suurempi sydänperäisen äkkikuoleman vaara kuin muilla.

Itä-Suomen yliopiston tutkimuksen mukaan keski-ikäisillä miehillä, joilla keuhkojen toiminta on heikentynyt, on suurempi sydänperäisen äkkikuoleman vaara kuin muilla. Tutkijalääkäri Sudhir Kurl esitteli tutkimuksen tuloksia Yhdysvaltain sydänliiton AHA:n tieteellisessä kokouksessa viikonloppuna.

Tutkimuksen mukaan tavallinen keuhkojen toimintakoe voi auttaa ennakoimaan äkillisen sydänkuoleman vaaraa oireettomilla henkilöillä. Keuhkojen toimintaa arvioitiin uloshengityksen sekuntikapasiteetin perusteella. Uloshengityksen sekuntikapasiteetti kuvaa nopeutta, jolla tutkittava pystyy pakottamaan ilmaa ulos keuhkoistaan.

Tutkimukseen osallistui 1 342 miestä. Tutkittavat olivat 42–60-vuotiaita. Seuranta-aika oli 17 vuotta. Sinä aikana tutkittavista 95 koki sydänperäisen äkkikuoleman. Miehillä, joilla oli seurannan alussa huonoin uloshengityksen sekuntikapasiteetti, oli 3,5 kertaa suurempi sydänkuoleman riski kuin parhaan mittaustuloksen saaneilla. Jokainen kymmenen prosentin kasvu uloshengityksen sekuntikapasiteetissa pienensi äkkikuoleman riskiä 18 prosentin verran.

Lue lisää: Triglyseridit koholla?

Itä-Suomen yliopiston tiedotteessa kerrotaan, että tutkimus oli ensimmäinen, jossa tarkasteltiin keuhkojen toiminnan yhteyttä sydänperäisen äkkikuoleman vaaraan.

Kuva: Pixmac

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla.