Helsinkiläisellä yläasteen koululaisella todettu tuberkuloosi

Tartuntatautilaki edellyttää altistuneiden mahdollisten tartuntojen selvittämistä (jäljitystä), jotta tuberkuloosin leviäminen voidaan tehokkaasti estää.

Meilahden yläasteen oppilaalla on todettu tartuttava keuhkotuberkuloosi. Tuberkuloosille altistunut luokka ja oppilaat ovat tiedossa. Altistuneiden oppilaiden vanhemmille tiedotetaan tutkimusten järjestämisestä puhelimitse ja tiedotuskirjeellä, joka on lähetetty heille 6.7.2015. Altistuneiden tutkimukset järjestetään viikoilla 30‒31.

Altistunut koulun henkilökunta on kartoitettu ja myös heille tiedotetaan asiasta puhelimitse sekä tiedotuskirjeellä 6.7.2015. Muille koulun opiskelijoille ja heidän vanhemmilleen sekä koulun opettajille ja henkilökunnalle tiedotetaan aiheesta yleisesti yhteisessä tiedotustilaisuudessa lukukauden alkaessa elokuussa 2015.

Tartuntatautilaki edellyttää altistuneiden mahdollisten tartuntojen selvittämistä (jäljitystä), jotta tuberkuloosin leviäminen voidaan tehokkaasti estää. Jos koulussa todetaan tartuntavaarallinen tuberkuloositapaus, perusterveydenhuollon tartuntataudeista vastaava lääkäri ja erikoissairaanhoito tekevät jäljityksen yhteistyössä erillisen suunnitelman mukaisesti. Tässä tapauksessa näihin toimenpiteisiin on ryhdytty yhteistyössä Lasten ja Nuorten sairaalan, Helsingin kouluterveydenhuollon ja työterveyshuollon kanssa.

Mikä tuberkuloosi?

Suomessa todetaan vuosittain noin 300 uutta tuberkuloositapausta, ja näistä suurin osa aikuisilla. Tapauksista alle kymmenen todetaan lapsilla ja nuorilla. Tuberkuloosi on hengitysteitse tarttuva sairaus, joka paranee hyvin lääkityksellä. Tavallisin tautimuoto on keuhkotuberkuloosi (2/3 tapauksista), joka voi olla tartuttava. Keuhkotuberkuloosin tavallisin oire on pitkittynyt yskä, johon usein liittyy limaisuutta tai ysköksiä. Tuberkuloosin yleisoireita ovat ruokahaluttomuus, laihtuminen, väsymys, yöhikoilu tai kuumeilu.

Miten tuberkuloosi tarttuu?

Tuberkuloosi tarttuu keuhkotuberkuloosia sairastavan potilaan yskiessä. Tartunta tapahtuu oleskeltaessa pitkään tai toistuvasti samassa tilassa hengitystietuberkuloosia sairastavan henkilön kanssa. Tartunnan vaara on suurin sairastuneen kanssa samassa taloudessa asuvilla henkilöillä tai muilla pidempään hänen kanssaan samassa tilassa oleskelevilla. Lyhytkestoiseen tapaamiseen tai yhdessäoloon ulkoilmassa ei liity merkittävää tartuntavaaraa.

Vain kolmasosa tuberkuloosille altistuneista terveistä aikuisista saa tuberkuloositartunnan ja heistä vain yksi kymmenestä sairastuu tuberkuloosiin. Sairastumisriski tartunnan jälkeen on suurin pienillä, rokottamattomilla lapsilla, iäkkäillä ja niillä joiden elimistön puolustuskyky on sairauksien tai lääkitysten myötä heikentynyt.

Lähde:
Helsingin sosiaali- ja terveysvirasto

Kuva:
Panthermedia