Hiljainen epidemia koskettaa meitä kaikkia

Kiina näyttää kärsivän suuremmasta muistisairauksien esiintyvyydestä kuin länsimaat ja ongelmat ovat erilaisia kuin länsimaissa. Yhden lapsen politiikka tarkoittaa sitä, että maaseudulla monet vanhat naiset sairastavat yksin ja ilman perheen apua.

Muistisairaudet lisääntyvät kaikkialla maailmassa, ja myös kehittyvissä maissa väestö vanhenee. Kiinalaisista tutkimuksista tehty systemoitu katsaus osoittaa muistisairauksien esiintyvyyden kasvaneen 20 vuodessa selvästi yli länsimaiden tason.

Analyysiin saatiin mukaan 89 tutkimusta (tutkittavien määrä 340 247, joista 6 357 muistisairasta), joissa kaikissa muistisairaus oli määritelty pitävästi jonkin diagnostisen kriteerin mukaan.

Tutkimusten mukaan muistisairauk­sien ikävakioitu esiintyvyys näyttää olevan kasvussa. Vuonna 1990 esiintyvyys 65–69-vuotiailla oli 1,8 %, vuonna 2010 vastaava luku oli 2,6 %. Vastaavasti 95–99-vuotiailla esiintyvyys on kasvanut 42,1 %:sta 60,5 %:iin. Vaikka lisääntynyt tietoisuus muistisairauksista olisikin lisännyt ikävakioitua diagnoosien määrää 20 vuoden aikana, diagnostiset ­kriteerit ovat myös tiukentuneet.

Vuonna 2005 Lancetissa arvioitiin muistisairauksien maailmanlaajuiseksi esiintyvyydeksi 65–69-vuotiailla 0,6–1,9 %, yli 85-vuotiailla 9,7–33,2 % ja yli 90-vuo­tiailla 28,5 %. Tuolloin kiinalaisista tutkimuksista ei ollut vielä riittävästi tietoa. Suomalaisissa tutkimuksissa 65–69-vuotiaiden ikäryhmässä muistisairauden esiintyvyys on ollut 2,3 % ja 85–89-vuo­tiailla noin 25 %.

Kiina näyttää siis kärsivän suuremmasta muistisairauksien esiintyvyydestä kuin länsimaat, ja suuremman sairauskuorman syyt tarkentuvat tutkimusten määrän kasvaessa. Tämä merkitsee kuitenkin sitä, että Kiinassa on jo nyt yli 9 miljoonaa muistisairautta sairastavaa ja määrä kasvaa nopeasti väestön ikääntyessä.

Kiinassa ongelmat ovat erilaisia kuin länsimaissa: yhden lapsen politiikka tarkoittaa sitä, että maaseudulla monet vanhat naiset sairastavat yksin ja ilman perheen apua. Tämä taas asettaa yhteiskunnalle paineita suunnitella uudenlaista tukea ja palvelujärjestelmää. Kyseessä ei siten ole pelkästään Kiinan ongelma, vaan tilanne vaikuttaa jatkossa toden­näköisesti koko maailmantalouteen.

Kaisu Pitkälä
yleislääketieteen professori

Kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehdessä 33/2013

Lisää aiheesta:
Tupakan ja alkoholin yhdistelmä vanhentaa aivoja
Muistipotilaan omaisen kannattaa pyytää apua
Tupakointi sekä keuhko- ja sydänsairaudet altistavat muistisairauksille
Iäkkäiden diabeetikoiden matalilla verensokeriarvoilla yhteys dementiariskiin Varhain puhkeavan dementian riskitekijät näkyvät jo nuoruusiässä