Humala lisää tilanneväkivallan riskiä

Pahoinpitelyt keskittyvät humalan hetkiin. Pahoinpidelty on todennäköisemmin nuori mies kuin nainen.

Humala alentaa väkivallan kynnystä. Suomalaiset juovat kolme kertaa enemmän ja ovat useammin humalassa kuin runsaat neljäkymmentä vuotta sitten. Pahoinpitelyt keskittyvätkin humalan hetkiin: viikonloppuihin, myöhäisillan ja aamuyön tunteihin.

Tämä on vilkkainta aikaa myös päivystyspoliklinikoilla. Esimerkiksi Pohjois-Kymen sairaalan erikoissairaanhoidon päivystyspoliklinikalle hoitoon tulleista puhallutetuista 15–29-vuotiaista pahoinpitelyn uhreiksi joutuneista miehistä 90 prosenttia ja naisista noin 60 prosenttia oli alkoholin vaikutuksen alaisena. Pahoinpidelty oli neljä kertaa todennäköisemmin nuori mies kuin nainen.

Naisiin kohdistuu väkivaltaa eniten työpaikalla ja kotona, miehiin puolestaan ravintoloissa, baareissa, kadulla tai muilla julkisilla paikoilla.

Perheissä tapahtuva väkivalta jää helposti piiloon

Parisuhdeväkivaltaan alkoholi liittyy muuta väkivaltaa harvemmin. Naisiin kohdistuvista parisuhdeväkivaltatapauksista kahdessa viidestä joko tekijä, uhri tai molemmat olivat päihtyneenä.

Tekijän alkoholinkäyttö on yhteydessä niin väkivallan vakavuuteen kuin esiintyvyyteenkin. Väkivaltaepisodit ajoittuvat tekijän juomiskausiin, jolloin seuraukset myös ovat vakavampia. Alkoholinkäyttö myös lisää väkivallan uusiutumisen todennäköisyyttä.

Päihde- ja mielenterveyspalveluissa on monia mahdollisuuksia ehkäistä väkivaltaa ja tarjota tukea väkivaltaa kokeneille. Ensimmäinen askel on väkivallan mahdollisuuden tunnistaminen. Tämä edellyttää systemaattista väkivaltatilanteen kartoittamista ja puheeksi ottamista, sillä etenkin perheissä tapahtuva väkivalta jää muuten piiloon.

Toimivia malleja lähisuhdeväkivaltaan puuttumiseksi on olemassa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) toteuttaa parhaillaan hanketta, jossa tuetaan niiden käyttöönottoa päihde- ja mielenterveyspalveluissa.

”Alkoholi ja väkivalta” -seminaarisarja starttaa Joensuusta

Kansallinen Alkoholiohjelma nostaa keskusteluun humalajuomiseen liittyvän väkivallan 26. syyskuuta Joensuusta alkavalla alueellisella seminaarisarjalla ”Alkoholi ja väkivalta”.

Aluehallintovirastojen, Sisäisen turvallisuuden ohjelman ja Suomen mielenterveysseuran kanssa yhdessä toteutettavan seminaarisarjan tavoitteena on paitsi tehdä näkyväksi alkoholin ja väkivallan välinen yhteys, myös antaa esimerkkejä eri toimijoiden mahdollisuuksista tarttua haitallisesta päihteiden käytöstä aiheutuvan väkivallan uhkaan.

Lähde ja lisätietoja: THL

Kuva: Panthermedia

Lisää aiheesta:
Alkoholi ja nuoret aivot
Alkoholi usein osallisena päivystykseen tulevien nuorten tapaturmissa
Veronalennus lisäsi alkoholista johtuvia aivovammoja keski-ikäisillä
Päihdesairaudesta toipunut kokemusasiantuntija suuri apu asiakkaille