Hyvinkään sairaalalle tunnustus vauvamyönteisyydestä

Vauvamyönteinen sairaala -sertifikaatti on myönnetty Suomessa seitsemälle sairaalalle.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on myöntänyt Hyvinkään sairaalan naistentautien ja synnytysten vastuualueelle Vauvamyönteinen sairaala -sertifikaatin.

Hyvinkään sairaalassa toteutuivat kaikki WHO:n ja Unicefin Vauvamyönteisyysohjelman 10 askelta onnistuneeseen imetykseen (Ten Steps to Successful Breastfeeding). Kun kaikki askeleet toteutuvat, perheet saavat mahdollisimman hyvää ohjausta ja tukea imetyksen onnistumiseksi.

Arviointi perustuu Maailman terveysjärjestö WHO:n ja Unicefin ohjeistuksen mukaisesti henkilökunnan ja äitien haastatteluihin sekä hoitotoiminnan ja tilojen tarkasteluun. Lisätietoina käytettiin Hyvinkään sairaalan vauvamyönteisyysohjelman toteutumiseen vaikuttavien tekijöiden arviointia, imetystilastoja, henkilökunnan koulutusta koskevia asiakirjoja sekä asiakkaille suunnattuja ohjemateriaaleja.

Vauvamyönteisyydellä tarkoitetaan imetyksen suojelemista, edistämistä ja tukemista synnytyssairaaloissa, joissa hoidetaan raskaana olevia, synnyttäviä ja synnyttäneitä äitejä sekä imeväisikäisiä lapsia.

Vauvamyönteinen sairaala -sertifikaatti on myönnetty Suomessa vasta seitsemälle sairaalalle, kun maailmassa sertifikaatin on saanut yli 22 000 sairaalaa.

Maailman terveysjärjestö WHO ja Unicef käynnistivät vauvamyönteisyysohjelman vuonna 1991. Se on alun perin tarkoitettu synnytyssairaaloille, mutta 2000-luvulla sitä on alettu soveltaa myös vastasyntyneiden osastoilla ja neuvoloissa.

Vauvamyönteisyyden kriteerit, eli 10 askelta onnistuneeseen imetykseen

1. Imetyksen edistämisestä työyhteisössä on valmistettu kirjallinen toimintasuunnitelma, jonka koko henkilökunta tuntee.
2. Henkilökunnalle järjestetään toimintasuunnitelman edellyttämää koulutusta.
3. Kaikki raskaana olevat saavat tietoa imetyksen eduista sekä siitä, miten imetys onnistuu.
4. Äitejä autetaan varhaisimetykseen 30–60 minuutin kuluttua synnytyksestä lapsen imemisvalmiuden mukaan.
5. Kaikki äidit saavat ohjausta imetyksessä ja maidonerityksen ylläpitämisessä. Tämä koskee myös äitejä, jotka joutuvat olemaan erossa vauvastaan.
6. Vastasyntyneelle annetaan ainoastaan rintamaitoa, elleivät lääketieteelliset syyt muuta edellytä.
7. Äidit ja lapset saavat olla ympärivuorokautisessa vierihoidossa.
8. Äitejä kannustetaan lapsentahtiseen (lapsen viestien mukaiseen) imetykseen.
9. Imetetyille lapsille ei anneta huvitutteja, eikä heitä syötetä tuttipullosta.
10. Imetystukiryhmien perustamista tuetaan, ja odottavia ja imettäviä äitejä ohjataan niihin.

Lähde:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Kuva:
Panthermedia