Ibuprofeenilöydös mielenkiintoinen, mutta varsin vaatimaton

Ibuprofeenilla lienee vaikutusta miehen lisääntymisterveyteen, kliininen merkitys on kuitenkin epäselvä.

Mediassa on laajalti uutisoitu tanskalaistutkimuksen tuloksesta, jonka mukaan ibuprofeeni saattaa heikentää miehen hedelmällisyyttä jo varsin tavanomaisen käytön jälkeen.

Lisääntymislääketieteen dosentti Antti Perheentupa Tyksin Naistenklinikalta näkee, että uutisointi on jonkin verran epäonnistunut, vaikka löydös sinänsä onkin mielenkiintoinen.

– Löydös on varsin vaatimaton ja sen todellinen merkitys on vähintäänkin epäselvä, Perheentupa sanoo.

PNAS-lehdessä julkaistussa tutkimuksessa joukko 18–35 -vuotiaita miehiä käytti kahden viikon ajan 600 milligrammaa ibuprofeenia kahdesti päivässä.

– Kahden viikon hoito ibuprofeenilla ei vaikuttanut testosteroni- tai estradiolipitoisuuteen. Ei myöskään vapaaseen testosteroniin tai SHBG-pitoisuuteen. Aivolisäkkeen erittämän LH-hormonin pitoisuus oli lievästi koholla (23 %), sen sijaan FSH-taso ei noussut. Myöskään kiveksen Sertolin solujen toimintaa kuvaavan inhibiini B:n pitoisuus ei muuttunut, Perheentupa toteaa.

– Vaikutusta siittiötuotantoon ei oikeastaan tutkittu. Solulinjatutkimuksessa ei todettu siittiötuotannolle tärkeiden geenien ilmentymisessä muutosta ibuprofeenin vaikutuksesta.

Perheentupa arvioi tulosten viittaavan siihen, että ibuprofeenilla on antiandrogeeninen vaikutus.

Hän muistuttaa, että useilla lääkeaineilla ja kemikaaleilla on ilmeisesti merkittäviä vaikutuksia lisääntymisterveyteen, mutta asiasta tiedetään vielä aivan liian vähän. Erityisen merkityksellisiä ovat jo sikiökaudella tapahtuvat altistukset.

– Raskauden aikana on edelleen vältettävä tämänkaltaisten lääkkeiden käyttämistä.

Perheentupa varoittaa lääkäreitä myös testosteronireseptien kirjoittamisesta kevein perustein.

– Tämän tutkimuksen käytännön merkitys on siinä, että hoidettaessa miehen alentunutta hedelmällisyyttä on ibuprofeenin kaltaiset haitalliset altistukset saatava karsittua, jotta ne eivät heikennä hoidon tuloksia, Perheentupa summaa.

Kirjoittaja:
Anne Seppänen
toimittaja

Kuva: Panthermedia

Uutinen on julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla.