Ikäihmisen ihosyöpä voi jäädä huomaamatta

Riskiryhmässä ovat etenkin miehet.

Adobe/AOP

Aiemmin tunnistamattomia ihosyöpiä tai niiden esiasteita löytyi joka neljänneltä 70 vuotta täyttäneeltä Oulun yliopiston tutkimuksessa (Sinikumpu SP ym. BMC Geriatrics 1.4.2022).

Ikääntyneillä ihosyövän riskiä lisäsivät erityisesti miessukupuoli sekä aiemmin sairastettu ihosyöpä.

Elämänsä ensimmäisen ihosyöpädiagnoosin saaneita oli 16 prosenttia tutkituista. Tutkijoiden mukaan karttuva tieto ihosyövän riskitekijöistä voi auttaa jatkossa kohdentamaan ihosyöpien seulontaa.

Lue lisää: Viisaasti auringossa

Tutkimus on osa laajaa Pohjois-Suomen syntymäkohorttitutkimusta. Siihen kutsuttiin kaikki syntymäkohorttiin 1966 kuuluvien henkilöiden elossa olevat vanhemmat, jotka asuivat tutkimuksen aikaan Oulun alueella. Yhteensä ihotutkimukseen osallistui 552 iältään 70–92-vuotiasta henkilöä. He ottivat osaa terveystutkimukseen, jonka yhteydessä ihotautilääkäri teki ihon tarkastuksen.

Ihosyövät lisääntyvät, mikä tulee olemaan yhä suurempi haaste, kun väestö ikääntyy. Tietoa ihosyövälle altistavista tekijöistä tarvitaan lisää. Nyt saatu väestötason tutkimustieto ikääntyneiden ihosyövän riskitekijöistä on siksi tervetullutta. 

–  Säännöllinen, ammattilaisen suorittama koko ihon tarkastus on ikääntyneille tärkeää, sanoo toinen päätutkija, ihotautien ja allergologian erikoislääkäri Suvi-Päivikki Sinikumpu tiedotteen mukaan.

Hän toteaa, että suurin osa aiemmista tutkimuksista on kohdistunut valikoituneisiin tutkimusjoukkoihin, muun muassa sairauksien potilasryhmiin, eivätkä niiden tulokset ole välttämättä kovin hyvin sovellettavissa ikääntyneeseen väestöön yleisesti. 

Suomen Syöpärekisterin mukaan Suomessa todetaan vuosittain runsaat 3 500 uutta ihosyöpää. Luvussa ovat mukana ihomelanoomat, ihon okasolusyövät sekä muut ihosyövät, mutta ei tyvisolusyöpiä, joita ilmoitettiin viime vuonna Syöpärekisteriin noin 10 000.

Ulla Toikkanen

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.