Itä-Savon asukaskohtaiset sote-menot suurimmat

Erot ovat jopa yli 2,5-kertaisia kuntien asukasta kohti lasketuissa sote-menoissa.

Helsingissä ja Uudellamaalla asukaskohtaiset sote-menot olivat 11 prosenttia matalammat kuin maassa keskimäärin.

Asukaskohtaisesti eniten rahaa sote-palvelujen järjestämiseen käytettiin Itä-Savossa, jossa menot olivat 31 prosenttia keskimääräistä suuremmat. Näin kertoo THL:n tuore tilasto Sosiaali- ja terveydenhuollon tarvevakioidut menot kunnittain ja sairaanhoitopiireittäin vuonna 2014.

Tarvevakioidut menot saadaan suhteuttamalla kuntien ja alueiden sosiaali- ja terveydenhuollon nettomenot asukkaiden palvelutarpeisiin.

– Kuntien sote-menot ovat olleet vuosittain aika samansuuntaiset. Menot ovat säilyneet pääsääntöisesti korkeina niissä kunnissa, joissa ne ovat olleet aikaisemminkin suuret, huomauttaa tutkimusprofessori Unto Häkkinen THL:stä.

Eniten palvelutarpeita Savossa, Kainuussa ja Pohjois-Karjalassa

Kunnat käyttivät keskimäärin 2 888 euroa asukasta kohti sote-palvelujen järjestämiseen vuonna 2014. Erot kuntien asukasta kohti lasketuissa menoissa ovat jopa yli 2,5-kertaisia.

Kuntien menot eivät kavennu merkittävästi, kun ne suhteutetaan kuntalaisten palvelutarpeisiin. Yli joka neljännessä Suomen kunnassa palvelutarpeella suhteutetut sote-menot poikkeavat yli 10 prosenttia maan keskiarvosta.

Helsingin ja Uudenmaan alueella palvelutarpeita oli vähiten, 12 prosenttia vähemmän kuin maassa keskimäärin.

Savossa, Kainuussa ja Pohjois-Karjalassa oli alueellisesti eniten palvelutarpeita, 14–17 prosenttia enemmän kuin keskimäärin Suomessa.

Eniten rahaa sote-palvelujen järjestämiseen käytettiin Itä-Savon lisäksi Lapissa, kun otetaan huomioon asukkaiden erilaiset palvelutarpeet.

Vähiten rahaa käytettiin Päijät-Hämeessä, jossa asukkaiden palvelutarpeella suhteutetut sote-menot olivat 8 prosenttia matalammat kuin keskimäärin koko maassa.

Ei syitä eroille

Tilastoista ei voida nähdä syitä palvelutarpeella suhteutettujen sote-menojen eroille. Kuntien sote-menoihin vaikuttavat palvelutarpeen lisäksi myös monet muut tekijät, kuten yksityisten ja julkisten palveluiden saatavuus, palvelujen järjestämisen tehokkuus ja kustannusvaikuttavuus.

Lue lisää: Valittujen lupaukset

THL:n tutkija Miikka Vähänen toteaa, että palvelutarpeella suhteutetut matalat sote-menot voivat olla merkki esimerkiksi hoitoketjujen hyvästä toimivuudesta tai palveluiden huonosta laadusta.

– Vastaavasti korkeat menot eivät välttämättä kerro siitä, että kunta järjestää sote-palveluita tehottomasti, vaan siitä, että kunnalla on varaa tuottaa korkean tason palveluita, hän mainitsee.

Unto Häkkinen kertoo, että menetelmät vuosittaisten tilastojen tuottamiseen ovat kehittyneet.

– Aluksi tuotimme tilastot pelkästään iän ja sukupuolen mukaan. Nyt sairastavuus otetaan paremmin huomioon.

Vuonna 2012 mukaan otettiin myös sosiaalipalvelut, mikä mahdollistaa tilaston entistä laajemman hyödyntämisen palvelujärjestelmän kehittämisessä.

Lähde:
Sosiaali- ja terveydenhuollon tarvevakioidut menot kunnittain ja sairaanhoitopiireittäin vuonna 2014

Kirjoittanut:
Ulla Toikkanen
toimittaja

Kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla.