Järjestöt: Tyttöjen sukuelinten silpomisen kaikki muodot kiellettävä laissa

Kaikkiaan 35 järjestöä vaatii Suomea tehostamaan tyttöjen suojelua.

Tyttöjen sukuelinten silpominen on monissa Afrikan ja Aasian maissa ylläpidetty kulttuurinen perinne, jossa tytön ulkoisia sukuelimiä poistetaan tai vahingoitetaan.
Adobe/AOP
Tyttöjen sukuelinten silpominen on monissa Afrikan ja Aasian maissa ylläpidetty kulttuurinen perinne, jossa tytön ulkoisia sukuelimiä poistetaan tai vahingoitetaan.

Laaja joukko järjestöjä on pettyneitä siihen, ettei oikeusministeriö esitä muutoksia rikoslakiin koskien tyttöjen sukuelinten silpomista.

Yhteensä 35 järjestöä vaatii Suomea tehostamaan tyttöjen suojelua ja kieltämään kaikki tyttöjen sukuelinten silpomisen muodot selkeästi laissa. Niiden mielestä tulevan hallituksen on korjattava asia.

Eduskunnan lakivaliokunta antoi keväällä 2021 oikeusministeriölle tehtäväksi selkeyttää tyttöjen sukuelinten silpomista koskevaa lainsäädäntöä. Valiokunnan pyyntö perustui käsittelyssä olleeseen kansalaisaloitteeseen.

Tyttöjen sukuelinten silpominen on määritelty naisiin kohdistuvan väkivallan muodoksi ja ihmisoikeusloukkaukseksi useissa ihmisoikeussopimuksissa.

Helmikuussa 2023 oikeusministeriö julkaisi työryhmän mietinnön, jossa ei esitetä muutoksia nykyiseen lainsäädäntöön. Asia ei siten tällä hallituskaudella enää etene.

– On suuri pettymys, ettei tyttöjen sukuelinten silpomista, sen kaikkia muotoja, haluttu täsmällisesti kriminalisoida. Suomella on velvollisuus suojella silpomisen riskissä olevia tyttöjä, sanoo Ihmisoikeusliiton asiantuntija Johanna Latvala tiedotteessa.

Hän toimi jäsenenä oikeusministeriön työryhmässä. Ihmisoikeusliitto jätti mietintöön eriävän mielipiteen.

Tyttöjen sukuelinten silpominen on määritelty naisiin kohdistuvan väkivallan muodoksi ja ihmisoikeusloukkaukseksi useissa ihmisoikeussopimuksissa.

Esimerkiksi Euroopan neuvoston sopimus naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemiseksi ja torjumiseksi, niin sanottu Istanbulin sopimus, velvoittaa Suomea suojelemaan silpomisen riskissä olevia tyttöjä.

Kriminalisointi saatava seuraavaan hallitusohjelmaan

Tyttöjen sukuelinten silpominen on Suomessa nykyisellään rangaistavaa rikoslain perusteella pahoinpitelyrikoksena.

Tyttöjen sukuelinten silpominen on Suomessa nykyisellään rangaistavaa rikoslain perusteella pahoinpitelyrikoksena.

Nykyisen lainsäädännön soveltuvuus silpomisen kaikkiin muotoihin on kuitenkin epäselvä, koska oikeuskäytäntöä ei Suomessa juurikaan ole.

–  Vakavimpien muotojen osalta nykyinen lainsäädäntö on selvä. Ei ole kuitenkaan täyttä varmuutta siitä, miten lakia sovellettaisiin niihin silpomisen muotoihin, jotka ovat fyysisesti vähemmän vahingoittavia, toteaa Latvala.

Tyttöjen sukuelinten silpomisen kriminalisointi omana rikosnimikkeenään järjestöjen mukaan selkeyttäisi eri alojen ammattilaisille, esimerkiksi poliisille ja terveydenhuollon henkilöstölle, että kyseessä on vakava rikos. Se toimisi myös selkeänä viestinä perheille ja yhteisöille, joissa tyttöjen sukuelinten silpomisen riski on olemassa.

Järjestöt vaativat kannanotossaan, että Suomi täyttää ihmisoikeusvelvoitteensa kirjaamalla tyttöjen sukuelinten silpomisen kaikkien muotojen kriminalisoinnin seuraavaan hallitusohjelmaan.

Juttu on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.