Joensuun yhteispäivystys vähentää potilaan pompottelua

Potilaita ei erotella erikseen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon potilaiksi. Uuden mallin luvataan lyhentävän jonotusaikoja, kun yhteispäivystys pääsee kunnolla vauhtiin.

Joensuussa Pohjois-Karjalan keskussairaalassa aloitti huhtikuun alussa uusi yhteispäivystys, joka häivyttää erot perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon päivystyksen väliltä.

Sairaalassa aiemmin toimineet erikoissairaanhoidon päivystys ja terveyskeskuspäivystys on nyt yhdistetty.

– Potilaita ei erotella erikseen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon potilaiksi. Kaikille on käytössä samat tutkimusmahdollisuudet eikä päivystyksen sisällä tehdä lähetteitä, päivystyksen ylilääkäri Susanna Wilén kertoo.

Kahden henkilökunnan yhdistäminen vaatii kaikilta joustavuutta ja sopeutumista.

– Työvoiman mitoitukseen tarvitaan ensimmäisen viikon kokemusten jälkeen muutoksia, sillä lääkäreitä tarvitaan tiettyihin ajankohtiin lisää. Hoitohenkilökunnalta malli vaatii vahvaa osaamista, sillä esimerkiksi triagen (kiireellisyysjärjestyksen) tekoon ei voinut etukäteen valmistautua, Wilén kertoo.

Uudenlaista potilasjaottelua

Yleislääkäreiden ja erikoisalojen päivystäjien lisäksi yhteispäivystyksessä työskentelee neljä akuuttilääketieteestä kiinnostunutta lääkäriä.

Päivystykseen tulevat potilaat jaetaan fast track -linjaan, konservatiiviseen ja operatiiviseen linjaan.

– Kiireellisyyteen perustuvaa ABCDE-luokitusta on tehty vuosia, mutta tässä tarvitaan uutta opettelua siitä, ohjataanko potilas erikoisalan päivystäjälle, akuuttilääkärille vai yleislääkärille, Wilén kertoo.

Ensimmäisen viikon perusteella kiitosta on tullut konsultaatioiden sujuvuudesta ja hoitoketjujen toimivuudesta.

– Malli vaatii myös lääkäreiltä uutta ajattelua. Joku on saattanut aiemmin purkaa ruuhkaa esimerkiksi kirjoittamalla paljon lähetteitä.

Jonotusaikoja kuriin

Uuden mallin luvataan lyhentävän jonotusaikoja, kun yhteispäivystys pääsee kunnolla vauhtiin.

– Aiemmin potilas saattoi jonottaa esimerkiksi neljä tuntia terveyskeskuspäivystykseen ja siitä kolme tuntia erikoissairaanhoidon päivystykseen, mutta hän oli tyytyväinen asioiden etenemisestä. Nyt viiden tunnin odotusaika yhdelle lääkärille saattaa ymmärrettävästi turhauttaa, Wilén kertoo.

Uusi malli vahvistaa myös terveyskeskuslääkärin työnkuvaa, kun potilasta ei tarvitse lähettää eteenpäin tietyn tutkimuksen tai vuodeosastopaikan varmistamiseksi.

– Esimerkiksi lonkkamurtuman saanutta vanhusta ei tarvitse lähettää erikoissairaanhoidon päivystykseen, vaan röntgenkuvat voi käydä näyttämässä kirurgille, joka ohjaa jatkohoitoon. Näin kahden lääkärin ei tarvitse tutkia samaa potilasta erikseen.

– Iso kiitos kuuluu erikoisalojen päivystäjille, joilta on saatu nopeaa konsultointia. Tämä on työkulttuurin muutos myös heille, Wilén kiittelee.

Maria van der Meer
toimittaja

Kuva: Pixmac

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla.