Kaikki saavat kommentoida itsehoitolääkeohjelmaa

Fimea pyytää sidosryhmiensä kommentteja kansallisen itsehoitolääkeohjelman luonnokseen. Myös kansalaisten kommentit ovat tervetulleita.

Fimea on valmistellut kansallista itsehoitolääkeohjelmaa. Siinä kuvataan suomalaisen itsehoitolääkinnän tavoitteita ja edellytyksiä sekä avataan itsehoitolääkevalikoimaan vaikuttavia tekijöitä. Sidosryhmillä on ollut mahdollisuus kertoa näkemyksiään aiheesta valmistelun edetessä. Ohjelman on tarkoitus valmistua vuoden 2014 aikana.

Sidosryhmiä ovat esimerkiksi apteekit, lääkäreiden etujärjestöt, lääketeollisuus, yliopistot, kuluttajajärjestöt ja potilasjärjestöt. Fimean yksikön päällikkö Marjo-Riitta Helle huomauttaa, että myös kansalaiset saavat kommentoida luonnosta.

– Kaikki kommentit ovat tervetulleita.

Osa sisällöstä kaipaa täydennystä

Fimean mukaan kansallisen itsehoitolääkeohjelman tausta, rakenne ja keskeinen sisältö on luonnosteltu, mutta kommenteille tuotava versio on keskeneräinen. Osa sisällöstä kaipaa täydennystä. Luonnosversiosta ilmenee kuitenkin ohjelman kokonaissisältö ja Fimean linjauksia itsehoitolääkinnästä.

Fimea huomauttaa, että kansallinen itsehoitolääkeohjelma on luonteeltaan periaatteellinen. Ohjelma tarkastelee pelkästään itsehoitoluokittelun kautta syntyvää lääkkeen saatavuusmuutosta eikä puutu reseptilääkkeen määräämis- ja toimittamissäädöksiin.

Luonnosta pääsee katsomaan tästä ja kirjalliset kommentit tulee lähettää Fimean kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo@fimea.fi. 31.8.2014 mennessä. Diaarinumero (000171/00.04.05/2014) on mainittava.

Lähde:
Fimea

Kirjoittanut:
Johanna Nykopp
toimittaja

Kuva:
Ruzanna Arutyunyan-Pixmac