Kaksikieliset pärjäävät paremmin aivohalvauksen jälkeen

Aiemmissa tutkimuksissa kaksikielisyys on yhdistetty myös myöhempään dementian alkamiseen.

Kahta tai useampaa kieltä puhuvat voivat säästyä aivohalvauksen jälkeisiltä kognitiivisten mielentoimintojen heikentymiltä yksikielisiä todennäköisemmin. Stroke-lehden julkaisemat tulokset perustuvat 600 aivohalvauspotilaan rekisteritietoihin.

Aivohalvauksen jälkeen tehdyissä testeissä 40 prosenttia kaksikielisistä todettiin kognitiivisilta toiminnoiltaan normaaleiksi, kun yksikielisistä saman luokituksen sai vain 20 prosenttia. Kaksikieliset pärjäsivät paremmin etenkin testeissä, joissa mitattiin tarkkaavaisuutta ja tiedonkäsittelyä.

Kognitiivisiin toimintoihin lukeutuvat mm. muisti, havainnointi ja monet tiedolliset toiminnot. Niiden heikentyminen ennakoi usein varsinaista dementiaa.

Aiemmissa tutkimuksissa kaksikielisyys on yhdistetty myös myöhempään dementian alkamiseen. Kaksikielisten sairaus todetaan usein noin viisi vuotta myöhemmin kuin yksikielisten.

Vallitsevan teorian mukaan kaksikielisten aivot joutuvat paitsi vaihtamaan kahden kielen välillä myös aktiivisesti tukahduttamaan toisen kielen käyttöä. Tämä toimii eräänlaisena aivojumppana. Näin kaksikielisyys voi luoda kognitiivisen puskurin, jonka avulla mielentoiminnot pysyvät kunnossa pitempään.

Uutispalvelu Duodecim

Lähde:
Stroke 2015;DOI:10.1161/STROKEAHA.115.010418

Kuva:
Panthermedia

Copyright Duodecim 2015. Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa.