Kannabis tekee paljon vahinkoa raskauden aikana

Kannabiksen ainesosat vahingoittavat kehittyvää alkiota jo yhden viikon kuluttua hedelmöitymisestä.

Länsimaissa esitetään ajoittain vaatimuksia kannabiksen käytön, tuottamisen, hallussapidon ja myynnin laillistamiseksi. Asiaa harkittaessa ja myös tilanteissa, joissa kannabistuotteita käytetään lääkinnällisiin tarkoituksiin, olisi otettava huomioon tuotteen vahingollisuus raskauden aikana.

Amerikkalaisen yhteenvetoartikkelin mukaan kannabiksen ainesosat rasva­liukoisina, istukan hyvin läpäisevinä ja kehittyviin aivoihin kertyvinä myrkkyinä vahingoittavat kehittyvää alkiota jo yhden viikon kuluttua hedelmöitymisestä. Seurauksena voi olla jopa neuraali­putken sulkeutumishäiriöitä, kuten anenkefaliaa, tai häiriöitä aivojen endokannabinoidijärjestelmän toiminnassa, synapsien muodostumisessa, hermosolujen migraatiossa ja hermovälittäjä­aineiden toiminnassa. Raskauden puolivälin aikana kannabis häiritsee dopamiiniaineenvaihdunnan ja aivojen tyvi­tumakkeiden kehitystä. Näistä seuraan lukuisia vastasyntyneen ongelmia, kuten ärtyneisyyttä, vapinaa ja unihäiriöitä. Kouluiässä todetaan kognitiivisen suorituskyvyn ja jopa älykkyyden heikkeneminen ja myöhemmin muisti- ja oppimishäiriöitä. Hyperaktiivisuus, impulsiivinen käyttäytyminen, depressio ja toiminnan kontrollin heikkeneminen ovat merkittäviä aikuisiän haittoja.

Länsimaissa kannabiksen käyttö näyttää lisääntyvän nuorten kaupunkilaisen keskuudessa, joten juuri lisääntymisikäiset naiset voivat tietämättään altistaa syntyvän lapsensa aineen pysyville haitoille. Yhdysvalloissa arvioiden mukaan joissain osavaltioissa jopa 28 % raskaana olevista on käyttänyt kannabistuotteita. Artikkeli antaa suosituksia ilmiön haittojen vähentämiseksi. Kannabis ei ole terveydelle niin vaaratonta kuin mitä sen käytön puolustajat usein esittävät.

Lähde: Chasnoff I. Medical marijuana laws and pregnancy: ­implications for public health policy. Am J Obstet Gynecol January 2017;216:27–30.

Kirjoittaja:
Pertti Kirkinen
professori

Kuva: Panthermedia

Juttu on julkaistu Lääkärilehdessä 7/2017.