Tutkimus: Varhainen kannabiksen käyttö yhteydessä mielenterveysongelmiin ja itsensä vahingoittamiseen

Kannabiksen käytön ja kaksisuuntaisen mielialahäiriön yhteys ei niin selvä.

Varhainen kannabiksen käyttö voi altistaa mielenterveysongelmille myöhemmässä elämässä.
Adobe/AOP
Varhainen kannabiksen käyttö voi altistaa mielenterveysongelmille myöhemmässä elämässä.

Kannabiksen varhainen käyttö on yhteydessä sairaalahoitoa vaativaan tahalliseen itsensä vahingoittamiseen, masennusoireyhtymään ja ahdistuneisuushäiriöihin myöhemmin elämässä, kertoo tuore väitöstutkimus.

Käyttö myös heikentää mielenterveydellistä ennustetta erityisesti niillä nuorilla, joilla on myös lieviä psykoosin kaltaisia kokemuksia.

Tutkimuksen mukaan kannabiksen käytön ja kaksisuuntaisen mielialahäiriön yhteys ei ole niin selvä, jos mukaan tarkasteluun otetaan myös muita päihteitä.

Tutkimus on ensimmäinen yleisväestöpohjainen tutkimus, jossa tarkastelun kohteena oli varhaisen kannabiksen käytön yhteys sairaalahoitoa vaativaan tahalliseen itsensä vahingoittamiseen tai kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön.

Aineisto muodostuu Pohjois-Suomen syntymäkohortista vuodelta 1986. Vuosina 2001–2002 tuolloin 15–16-vuotiaat nuoret vastasivat kysymyksiin kannabiksen ja muiden päihteiden käytöstä. Heitä seurattiin 33 ikävuoteen asti. Vastauksia verrattiin kansallisista rekistereistä kerättyihin diagnoositietoihin.

Alkuperäinen juttu on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.