Kävelykyvyn heikkeneminen voi ennustaa muistisairautta

Meta-analyysin mukaan heikentynyt kävelystä suoriutuminen ennusti 3–9 vuoden seuranta-aikana dementiaa mutta heikommin Alzheimerin tautia.

Jo kolmisenkymmentä vuotta sitten ruotsalaistutkijat julkaisivat tutkimuksen, jonka mukaan kävelyn pysähtyminen puhuessa ennustaa dementiaa. Kävelykykyä on sen jälkeen analysoitu monin tavoin laboratorio-olosuhteissa, mm. askeltamisen integraation ja rytmin heikkenemistä, käännöksien vaikeuksia, kävelyn hidastumista ja mainittua kaksoistehtävästä suoriutumista (”stops walking while talking”).

Erilaisista kävelykyvyn heikkenemistä selvittäneistä tutkimuksista (n = 12) tehtiin meta-analyysi. Valtaosa tutkimuksista selvitti kävelynopeutta. Meta-analyysin mukaan heikentynyt kävelystä suoriutuminen ennusti 3–9 vuoden seuranta-aikana dementiaa, erityisesti vaskulaarista dementiaa (HR 1,79, 95 %:n LV 1,79–2,12) mutta heikommin Alzheimerin tautia (1,03; 1,01–1,05).

Tällä hetkellä etsitään kuumeisesti keinoja, joilla muistisairauden voisi todeta mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta mahdollisia parantavia hoitoja (esim. rokotteita) päästäisiin kokeilemaan jo ennen kuin tauti on diagnosoitu. Kävelyn selvittely voisi olla esimerkiksi likvoritutkimusten ohella yksi kliininen testi.

Lähde:
Beauchet O ym. Poor gait performance and prediction of dementia. Results from a meta-analysis. J Am Med Dir Assoc 2016;17:482–90.

Kirjoittaja:
Kaisu Pitkälä
professori

Kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehdessä 25–32/2016.