Kiireelliset käynnit jäivät käymättä

Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden käyttö romahti maailmanlaajuisesti.

Adope/AOP

Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen käyttö väheni 28 prosenttia koronapandemian alkaessa. Olennaisin muutos oli kiireellisissä päivystyskäynneissä, joiden määrä tippui keskimäärin 40 prosenttia.

Turun yliopiston lastenpsykiatrian tutkimuskeskus toteutti laajan kansainvälisen kirjallisuuskatsauksen, jossa tutkittiin vertaisarvioitua tietoa lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen käytöstä 19 maassa. Aineisto on tammikuun 2020 ja maaliskuun 2021 väliseltä ajalta.

– Tulokset osoittivat, että pandemian alkuvaiheessa lasten ja nuorten mielenterveyspalvelukäyttö muuttui merkittävästi eri puolilla maailmaa, tutkimuksen pääkirjoittajat, tutkijatohtorit  Wan Mohd Azam Wan Mohd Yunus  ja  Laura Kauhanen kertovat tiedotteessa.

Oireilu on voimistunut pandemian aikana. Hoidon viivästyminen ja kokonaan hoitamatta jääneet mielenterveysongelmat ovat merkittävä kansanterveydellinen asia, jonka kokonaisvaikutusta on vielä vaikea arvioida. Hoitoviiveen korjaamiseen tarvitaan myös resursseja.

Tutkimus julkaistiin Child and Adolescent Psychiatry & Mental Health –tiedelehdessä. Työ toteutettiin Turun yliopiston lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksen, INVESTin sekä THL:n, Hyksin. Tyksin, Lontoon King’s Collegen, Universiti Teknologi Malaysian ja Tampereen yliopiston yhteistyönä.

Maria Nummela

Uutinen on julkaistu Lääkärilehdessä 10.3.2022