Kiireellisiä syöpäleikkauksia perutaan yli kymmenen päivässä Husissa – Jokainen päivä heikentää potilaiden ennustetta

Koronapandemia on vähentänyt hakeutumista syöpähoitoihin.

Adobe/AOP

Husin kiireellinen syöpäkirurgia on ollut työtaistelun aikana lähes täysin pysähdyksissä. Useita kymmeniä kiireellisiä syöpäleikkauksia on jouduttu peruuttamaan.

– Tämä valitettava tilanne johtuu siitä, että emme ole hoitajalakon vuoksi saaneet syöpäleikkaustiimejä kasaan. Meillä ei ole myöskään tietoa siitä, kuinka pitkälle kiireelliset leikkaukset siirtyvät, sanoo Husin johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi .

Lakon alettua kiireellisiä syöpäleikkauksia on peruttu keskimäärin 12 päivässä. Ennen lakkoa peruutuksia oli keskimäärin yksi päivässä.

Mäkijärven mukaan tilanne koskee kaikkia kiireellisiä syöpäleikkauksia lukuun ottamatta rintasyöpäleikkauksia, jotka on voitu toteuttaa myös lakon aikana.

Mäkijärven mukaan neuvotteluja suojelutyöasioista käydään päivittäin, ja niiden avulla yritetään saada henkilöstöä kasaan.

– Kiireellinen syöpäleikkaus pitäisi saada tehtyä usein muutaman päivän, viimeistään kolmen viikon sisällä, potilaan tilanteesta riippuen. Jokainen päivä huonontaa potilaan ennustetta.

Mäkijärven mukaan vastaavanlainen tilanne on muissakin yliopistosairaaloissa.

Husin Syöpäkeskuksen toimialajohtaja Johanna Mattsonin mukaan syöpien lääkehoidot ja sädehoidot jatkuvat normaalisti hoitajien lakosta huolimatta.

– Syöpien lääkehoidot ja sädehoidot ovat suojelutyön piirissä. Näköpiirissä ei ole tilannetta, mikä estäisi hoitojen jatkumisen, sanoo Mattson.

Koronapandemian alussa syöpätapaukset vähenivät

Koronapandemialla on ollut vaikutusta syöpähoitoihin etenkin pandemian alkuaikoina keväällä 2020, jolloin syöpäseulontoihin ja vastaanotoille hakeuduttiin aiempaa vähemmän. Suomen Syöpärekisterin mukaan vuonna 2020 Suomessa todettiin 1400 syöpätapausta vähemmän kuin odotettiin.

Eniten vähenivät melanoomatapaukset, joita oli noin 20 prosenttia odotettua vähemmän. Rintasyövissä pudotus oli 8 prosenttia, eturauhassyövissä 5 prosenttia ja suolistosyövissä 3 prosenttia.

– Vielä ei tiedetä, onko diagnoosien lykkääntyminen vaikuttanut syöpien ennusteeseen, sanoo Johanna Mattson.

Vuosi 2019 oli uusien potilaiden määrissä Husin Syöpäkeskuksen siihenastinen huippuvuosi. Silloin toteutui noin 12 600 ensikäyntiä. Vuonna 2020 vastaava luku oli noin 12 000. Sen jälkeen potilasmäärät lähtivät uudelleen kasvuun, ja viime vuodesta tuli uusi huippuvuosi, jolloin oli noin 13 600 ensikäyntiä.

– Potilasmäärän kasvu jatkuu edelleen. Tämän vuoden tammi-helmikuussa Syöpäkeskuksessa hoidettiin 9 prosenttia enemmän potilaita kuin vastaavana ajanjaksona vuosi sitten, kertoo Mattson.

Syöpärekisterin mukaan koko maassa diagnosoitiin vuonna 2020 3,6 prosenttia vähemmän syöpätapauksia kuin 2019.

– Vaikka prosenttimäärä vaikuttaa pieneltä, on pudotus merkittävä, koska muina lähivuosina syöpien määrä on kasvanut koko maassa joka vuosi, kertoo Husin syöpäkeskuksen tutkimusjohtaja Peeter Karihtala .

Karihtalan mukaan ei ole dataa siitä, että syövät olisivat olleet diagnoosivaiheessa aiempaa pidemmälle edenneitä. Myös pandemian vaikutus syöpähoitoihin jäi vähäiseksi.

– Muutaman viikon tai kuukaudenkin viive hoitoon pääsyssä ei yleensä vaikuta syövän ennusteeseen, sanoo Karihtala.

Potilaat hakeutuvat yksityiseen syöpähoitoon aiempaa enemmän

Docrates Syöpäsairaalan tilanteeseen pandemia on vaikuttanut niin, että suomalaisten asiakkaiden määrä lisääntyi ja ulkomaisten väheni.

– Suomalaisten potilaiden määrä on kasvanut sairaalassamme koko pandemian ajan, ja on nyt suurempi kuin koskaan. Ulkomaisten potilaiden määrä sen sijaan laski matkustusrajoitusten vuoksi pandemian alkuvaiheessa 20 prosenttia, mutta määrä on palannut pandemiaa edeltävälle tasolle, kertoo Docrates Syöpäsairaalan toimitusjohtaja Ilpo Tolonen .

Hoitohenkilökunnan lakko puolestaan on vaikeuttanut rintasyöpäleikkauksia Docrates Syöpäsairaalassa.

– Hoitajien lakon vuoksi emme ole saaneet kuvantamisessa käytettyä merkkiainetta Huslabista. Sen vuoksi olemme joutuneet siirtämään rintasyöpäleikkauksia, kertoo Tolonen.

Hänen mukaansa hoitajien lakko on myös lisännyt potilaiden yhteydenottoja syöpäsairaalaan.

– Puheluista välittyy huoli hoitojen jatkumisesta julkisen puolen sairaaloissa, sanoo Tolonen.

Ulla Ora

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.