Kohdunkaulan syövän seulontoihin osallistuminen vähentynyt

Alle 40-vuotiaat jättävät seulonnan väliin useammin kuin heitä vanhemmat.

Vuonna 2011 kohdunkaulan syövän seulontakutsun sai yhteensä lähes 250 000 naista, joista 68 prosenttia osallistui. Edellisellä vuosikymmenellä osallistumisosuus oli runsaat viisi prosenttiyksikköä korkeampi.

Joukkotarkastusrekisterin seulontatoimintojen päällikön Tytti Sarkealan mukaan nuoret naiset (alle 40-vuotiaat) osallistuvat aiempaa harvemmin kohdunkaulan syövän seulontaan. Hän uskoo osan käyvän seulonnoissa privaatisti.

— Tilannetta voidaan korjata monin keinoin. Seulontakutsussa valmiiksi annettu, helposti vaihdettavissa oleva näytteenottoaika ja uusintakutsu parantavat tutkimusten mukaan seulontaan osallistumista merkittävästi. Suomessa on myös meneillään kotona itse otettavien näytteiden toimivuutta selvittävä tutkimus, hän kertoo ja huomauttaa, että osallistumisaktiivisuus sekä esiasteiden ja syöpien löytyminen vaihtelevat alueellisesti.

Kohdunkaulan syöpiä ehkäisevää seulontaohjelmaa on toteutettu Suomessa jo viiden vuosikymmenen ajan. Seulonnan avulla on voitu ajan myötä estää neljä viidestä kohdunkaulansyövästä. Kohdunkaulan syövän irtosolunäytteeseen kutsutaan kaikki 30–60-vuotiaat naiset viiden vuoden välein.

Lisätietoa seulonnoista löytyy Joukkotarkastusrekisterin sivuilta.

Teksti:
Johanna Nykopp, toimittaja

Kuva: Pixmac