Kokemus työn epävarmuudesta voi lisätä sydäntaudin riskiä

Työsuhteensa epävarmaksi kokevilla on suurempi riski sairastua sydäntautiin kuin työsuhteensa varmaksi kokevilla.

Työsuhteensa epävarmaksi kokevilla on 19 prosenttia suurempi riski sairastua sydäntautiin kuin työsuhteensa varmaksi kokevilla. Tulos saatiin analyysissä, jossa koottiin yhteen seitsemässä maassa tehtyjen 17 pitkittäistutkimuksen tulokset.Tutkimuksissa seurattiin yli 170 000 työntekijän terveyttä keskimäärin 10 vuoden ajan. Työterveyslaitoksen ja Lontoon yliopiston koordinoima tutkimus julkaistiin British Medical Journalissa.

− Tulokset osoittivat, että seurannan alussa työnsä epävarmaksi kokeneiden riski sairastua sydäntautiin oli korkeampi verrattuna työntekijöihin, jotka olivat kokeneet työsuhteensa turvalliseksi, kertoo päätutkijana toiminut tutkimusprofessori, akatemiatutkija Marianna Virtanen Työterveyslaitoksesta.

− Riski on melko vähäinen, mikä voi osin johtua siitä, että epävarmuuden kokemus voi olla ohimenevä. Tutkimusaineiston perusteella ei tiedetä, keiden kohdalla epävarmuus johti todelliseen työn menetykseen ja pitkäaikaiseen työttömyyteen, Virtanen jatkaa.

Epävarmuuden kokemus yleisempää alemmassa ammattiasemassa olevilla

Epävarmoiksi työsuhteensa kokevista 22,6 prosenttia oli työntekijäasemassa, 66,9 prosenttia alempia toimihenkilöitä ja 10,5 prosenttia korkeassa ammattiasemassa.

Varmaksi työsuhteensa kokeneista puolestaan 19,2 prosenttia oli työntekijäasemassa, 64,3 prosenttia alempia toimihenkilöitä ja 16.5 prosenttia korkeassa ammattiasemassa.

Mahdollinen sairastuminen sydäntautiin selittyy osin työnsä epävarmaksi kokeneiden heikommalla sosioekonomisella asemalla.

Epävarmaksi työnsä kokeneilla muita enemmän sydäntaudin riskitekijöitä

Analyysissä selvisi myös, että epävarmaksi työsuhteensa kokeneilla oli hieman muita enemmän sydäntaudin riskitekijöitä, kuten kohonneet verenpaine- ja kolesteroliarvot. Työsuhteensa varmaksi kokeneet myös liikkuivat vapaa-aikanaan aktiivisemmin kuin epävarmaksi kokeneet.

− Nämä seurannan alussa kyselyin ja laboratoriokokein selvitetyt sydäntaudin riskitekijät voivat olla osasyy havaittuun yhteyteen koetun työn epävarmuuden ja sydäntaudin välillä. Terveelliset elintavat ja riskitekijöiden vähentäminen ovat tärkeitä, kun halutaan ehkäistä sydän- ja verisuonitauteja. Epävarmassa työtilanteessa on erityisen tärkeää huolehtia omasta terveydestä, sanoo IPD-Work -konsortiota johtava professori Mika Kivimäki Lontoon yliopistosta.

Lähde: Työterveyslaitos

Kuva: Pixmac

Lisää aiheesta:
Työnilon puolestapuhuja
Onnellisen (työ)elämän edellytykset