Konjugaattirokotteen teho pneumokokkitauteihin on nyt osoitettu

"Tutkimustulos tukee kuitenkin THL:n suositusta: immuunipuutteiset, riskiryhmiin sairautensa takia kuuluvat ja 65-vuotiaat on syytä rokottaa pneumokokkia vastaan konjugaattirokotteella."

Pneumokokkitautien ehkäisyyn on Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen mukaan Suomessa käytettävissä kaksi konjugaattirokotetta ja yksi polysakkaridirokote, jotka eroavat toisistaan sekä suojaavien serotyyppien määrän osalta että immunologisesti: polysakkaridirokote ei herätä immunologista muistia, konjugaattirokotteet herättävät. Konjugaatit suojaavat pneumokokin aiheuttamilta limakalvoinfektioilta ja nenänielukantajuudelta, polysakkaridirokote ei.

Isossa satunnaistetussa ja lumekontrolloidussa hollantilaistutkimuksessa selvitettiin 13-valenttisen konjugaattirokotteen tehoa pneumokokkitautien ehkäisyssä yli 84 500 ihmisen aineistossa. Tutkittavat olivat yli 65-vuotiaita ja kaikille tarjottiin lisäksi influenssarokote. Päämuuttujat olivat invasiivisten (veri­viljelypositiivinen) pneumokokkitautien sekä noninvasiivisten keuhkokuumeiden ehkäisy. Tutkimuksessa pyrittiin tarkkaan pneumoniadiagnostiikkaan ja myös pneumokokkiserotyypit pyrittiin analysoimaan. Tutkimuksen kesto oli noin neljä vuotta.

Paras suojateho, 75 %, rokotteella saatiin invasiivisia pneumokokkitauteja vastaan. Noninvasiivisia keuhkokuumeita vastaan rokotteen suojateho oli 45 % ja rokotteen kattamien serotyyppien aiheuttamia keuhkokuumeita vastaan 45,6 %. Kuolemien ehkäisyssä ei syntynyt eroja. Turvallisuudessa ei ollut ongelmia.

Lue lisää: Pitkä tie rokotteeksi

Tutkimus osoitti, että konjugaattirokotteen teho pneumokokkitautien ehkäisyssä on hyvä. Tutkimuksen kriteerit olivat kovat ja osa pneumoniapotilaista putosi pois, koska keuhkokuvaan ei ehtinyt kehittyä muutoksia tai muut kliiniset kriteerit eivät täyttyneet. Influenssarokotuksen tarjoaminen kaikille, myös lumeryhmälle, vähentää pneumonioiden määrää.

Ymmärtääkseni Suomessa ei ole yhtään kolkkaa, jossa yli 65-vuotiaiden influenssarokotuskattavuus olisi noin 80 %, kuten tässä tutkimuksessa, joten tutkimustulosta ei voi suoraan tänne siirtää. Tutkimustulos tukee kuitenkin THL:n suositusta: immuunipuutteiset, riskiryhmiin sairautensa takia kuuluvat ja 65-vuotiaat on syytä rokottaa pneumokokkia vastaan konjugaattirokotteella. Ennaltaehkäisyn tärkeys tuntuu ajoittain unohtuvan arjen kiireessä, joten tämäkin asia on syytä huomioida hoitosuunnitelmaa laatiessa.

Lue myös: Keuhkokuume rasittaa vuodessa kymmeniätuhansia suomalaisia

Lähde:
Bonten MJ, Huijts SM, Bolkenbaas M ym. Polysaccharide conjugate vaccine against pneumococcal pneumonia in adults. N Engl J Med 2015;372:1114–25.

Kirjoittanut:
Heikki Ekroos
LT, keuhkosairauksien erikoislääkäri

Kuva:
Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehdessä 17/15.