Kortikosteroidien lyhytaikainen käyttö ei ole riskitöntä

Alle kuukauden mittainen kuuri lisää sepsiksen, laskimotukoksen ja murtumien riskiä.

Alle kuukauden mittainen kortikosteroidikuuri suun kautta otettuna lisää akuutisti sepsiksen, laskimotukoksen ja murtumien riskiä. Amerikkalaisessa populaatiossa löydös on kovasti merkityksellinen, koska tutkimuksessa seuratuista työikäisistä useampi kuin joka viides (21,1 %) käytti suun kautta otettavaa kortikosteroidia kuurina kolmen vuoden seuranta-aikana.

Tutkimus perustui kansalliseen vakuutusyhtiöiden lääkemääräysrekisteriin, jonka piirissä oli yli 1,5 miljoonaa 18–64-vuotiasta amerikkalaista. Kortikosteroidikuureja oli määrätty yleisimmin ylähengitystietulehduksiin, selän ongelmiin sekä allergiaoireisiin. Kuukauden kuluessa kortikosteroidimääräyksestä sepsiksen riski oli yli viisinkertainen (ilmaantuvuus 2 tapausta 1 000 käyttäjällä vuodessa), laskimotukoksen yli kolmin­kertainen (5:1 000) ja murtumariski liki kaksinkertainen (21:1 000) verrattuna riskiin ilman kortikosteroidikuuria.

Riski oli hieman pienempi mutta edelleen merkittävä, jos päivittäinen annos oli pienempi kuin 20 mg prednisonia tai vastaava annos muuta kortikosteroidia. Riski pieneni 3 kuukaudessa, mutta oli kortikosteroideja saaneilla edelleen suurempi kuin muilla. Kirjoittajat arvelivat mekanismien liittyvän immuuni­järjestelmään, luun ­metaboliaan sekä verisoluihin.

Suomessa suhtaudutaan lyhyiden kortikosteroidikuurien käyttöön pidättyvämmin kuin Yhdysvalloissa, jos artikkelin perusteella voi tehdä päätelmiä sikäläisistä hoitokäytännöistä. Tutkimuksen löydös on silti hätkähdyttävä.

Kortikosteroidien pitkä­aikaiskäyttöön liittyvistä haitoista tiedetään paljon ja niitä on opittu varomaan. Potilasturvallisuuden kannalta olisi syytä suhtautua kunnioituksella ja haittatunto­sarvet pystyssä myös lyhyempiin kortikosteroidikuureihin, olivat annokset sitten pieniä tai vähän suurempia. Kortikosteroidikuureja tulisi määrätä vain, mikäli hoidon tehosta on näyttöä.

Lähde: Waljee AK, Rogers MAM, Lin P ym. Short term use of oral corticosteroids and related harms among adults in the United States: population based cohort study. BMJ 2017;357:j1415. doi: 10.1136/bmj.j1415

Katariina Korkeila

Julkaistu Lääkärilehdessä 22/2017.