Kortikosteroidien lyhytaikainen käyttö ei ole riskitöntä

Alle kuukauden mittainen kuuri lisää sepsiksen, laskimotukoksen ja murtumien riskiä.

Kortikosteroidien lyhytaikainen  käyttö ei ole riskitöntä Kuva 1 / 1

Alle kuukauden mittainen kortikosteroidikuuri suun kautta otettuna lisää akuutisti sepsiksen, laskimotukoksen ja murtumien riskiä. Amerikkalaisessa populaatiossa löydös on kovasti merkityksellinen, koska tutkimuksessa seuratuista työikäisistä useampi kuin joka viides (21,1 %) käytti suun kautta otettavaa kortikosteroidia kuurina kolmen vuoden seuranta-aikana.

Tutkimus perustui kansalliseen vakuutusyhtiöiden lääkemääräysrekisteriin, jonka piirissä oli yli 1,5 miljoonaa 18–64-vuotiasta amerikkalaista. Kortikosteroidikuureja oli määrätty yleisimmin ylähengitystietulehduksiin, selän ongelmiin sekä allergiaoireisiin. Kuukauden kuluessa kortikosteroidimääräyksestä sepsiksen riski oli yli viisinkertainen (ilmaantuvuus 2 tapausta 1 000 käyttäjällä vuodessa), laskimotukoksen yli kolmin­kertainen (5:1 000) ja murtumariski liki kaksinkertainen (21:1 000) verrattuna riskiin ilman kortikosteroidikuuria.

Riski oli hieman pienempi mutta edelleen merkittävä, jos päivittäinen annos oli pienempi kuin 20 mg prednisonia tai vastaava annos muuta kortikosteroidia. Riski pieneni 3 kuukaudessa, mutta oli kortikosteroideja saaneilla edelleen suurempi kuin muilla. Kirjoittajat arvelivat mekanismien liittyvän immuuni­järjestelmään, luun ­metaboliaan sekä verisoluihin.

Suomessa suhtaudutaan lyhyiden kortikosteroidikuurien käyttöön pidättyvämmin kuin Yhdysvalloissa, jos artikkelin perusteella voi tehdä päätelmiä sikäläisistä hoitokäytännöistä. Tutkimuksen löydös on silti hätkähdyttävä.

Kortikosteroidien pitkä­aikaiskäyttöön liittyvistä haitoista tiedetään paljon ja niitä on opittu varomaan. Potilasturvallisuuden kannalta olisi syytä suhtautua kunnioituksella ja haittatunto­sarvet pystyssä myös lyhyempiin kortikosteroidikuureihin, olivat annokset sitten pieniä tai vähän suurempia. Kortikosteroidikuureja tulisi määrätä vain, mikäli hoidon tehosta on näyttöä.

Lähde: Waljee AK, Rogers MAM, Lin P ym. Short term use of oral corticosteroids and related harms among adults in the United States: population based cohort study. BMJ 2017;357:j1415. doi: 10.1136/bmj.j1415

Katariina Korkeila

Julkaistu Lääkärilehdessä 22/2017.

Oletko jo lukenut nämä?

Terveyskirjasto.fi