Köyhien sairaalajaksot tulevat kalliimmaksi kuin varakkaiden

Tutkijat arvelevat tulosten johtuvan tuloryhmien välisten terveyserojen kasvusta.

Pienituloisten sairaalahoidot tulevat tuoreen tutkimuksen mukaan kalliimmaksi kuin hyvätuloisten. Tuloryhmien erot ovat myös kasvaneet, tuloksista ilmenee.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) CHESS-yksikössä tehty tutkimus perustuu viiden vuoden takaisiin tilastotietoihin, ja niiden perusteella alimman tuloryhmän miesten hoitojaksot maksavat keskimäärin 1 200 euroa enemmän kuin ylimmän tuloryhmän. Ero on yli kaksinkertaistunut vuodesta 1998. Kehitys on ollut samanlainen naisilla, mutta euroissa ero on pienempi, runsaat 800 euroa.

Hieman yllättäen asetelma kääntyi toisin päin, kun analyysissä keskityttiin koko sairaalahoitojakson sijaan yksittäisten hoitopäivien kustannuksiin. Tällöin varakkaimpien miesten hoitopäivät havaittiin lähes 220 euroa kalliimmiksi kuin pienituloisimpien. Naisilla ero oli 170 euroa.

Tutkijat arvelevat tulosten johtuvan tuloryhmien välisten terveyserojen kasvusta. Etenkin erot alkoholi-, syöpä- ja sydän- ja verisuonitautikuolleisuudessa ovat kasvaneet, mikä todennäköisesti heijastuu myös sairastavuuteen ja sairaalahoidon käyttöön. Varakkaiden kalliimmat hoitopäivät selittyvät luultavasti sillä, että varakkaiden sairaalahoidot ovat keskimäärin lyhempiä ja heitä hoidetaan kalliilla hoidoilla todennäköisemmin kuin pienituloisia.

Tutkimus perustuu somaattisessa erikoissairaanhoidon vuodeosastohoidossa vuosina 1998–2010 hoidettujen 25–84-vuotiaiden tietoihin, jotka kerättiin hoitoilmoitusrekisteristä. Tuloja koskevat tiedot toimitti Tilastokeskus.

Uutispalvelu Duodecim

Lähde:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: Optimi 1/2015

Kuva:
Panthermedia

Copyright Duodecim 2015. Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa.