Kuvapuhelin on kotihoidon apuna Lahdessa

Kuvayhteyden kautta hoitaja näkee asiakkaan voinnin ja sen, että lääke tulee otetuksi.

Kotihoidon käyntejä korvataan kuvapuhelinyhteydellä Lahdessa. Etä­yhteyden kautta kotihoidon asiakkaita esimerkiksi muistutetaan syömisestä, lääkkeiden ottamisesta tai verensokerin mittaamisesta.

– Virtuaalikotihoito sopii hyväkuntoisemmille kotihoidon asiakkaille, etenkin niille, jotka asuvat syrjemmässä, arvioi va. ylilääkäri Wilhelmiina Sorvali Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän kotihoidon keskitetystä lääkäripalvelusta.

– Lähes kaikilla asiakkailla on muistisairaus. He eivät välttämättä osaa avata kuvapuhelinta, mutta osaavat tulla sen ääreen, kun yhteys avataan meiltä päin, projektipäällikkö Eija Kakko kertoo.

Etähoiva- ja teknologiayksikkö Severillä on tällä hetkellä vajaat 90 asiakasta. Suunta on kasvava. Yksikkö työllistää kymmenkunta lähihoitajaa ja kaksi sairaanhoitajaa kahdessa vuorossa.

– Suurimpaan osaan asiakkaista ollaan päivittäin yhteydessä. Kuvapuhelinpalvelu on heille mitä parhainta kuntoutusta, kun emme voi tehdä mitään valmiiksi, vaan ohjaamme etäyhteyden välityksellä asiakasta itse tekemään, kertoo Kakko.

Kuvayhteyden kautta hoitaja näkee asiakkaan voinnin ja sen, että lääke tulee otetuksi.

Samalla kotihoidon aikaa säästyy niille asiakkaille, jotka tarvitsevat hoitajan käyntiä kotona. Etäyhteydenotot ovat olleet maksullisia tämän vuoden alusta.

Etähoito ei sovi kaikille

– Kaikkiin tilanteisiin ja kaikille potilaille virtuaalikotihoito ei sovi. Inhimillinen ote pitää huomioida. Osa potilaista tarvitsee fyysisen läsnäolon, Sorvali muistuttaa.

– Jos ongelmana on se, ettei muista syödä tai ottaa lääkettä, mutta pystyy itse tekemään asiat, on hyvä, että Severistä muistutetaan. Jos hoitaja menee kotiin, helposti asia tulee tehtyä asiakkaan puolesta, Sorvali pohtii.

Kotihoidon lääkäreiden työssä etähoiva näkyy eniten hoitajien tekemissä potilaskirjauksissa.

– Virtuaalikirjaukset näkyvät samalla tavoin kuin käyntikirjauksetkin. Kir­jaukset tuottavat sellaista tietoa, jota lääkärit tarvitsevat. Isoja ongelmia ei ole ollut, kertoo Sorvali.

Hän näkee, että virtuaalihoivan asiakasvalinta on onnistunut. Vain harvan kohdalla on jouduttu palaamaan entiseen.

Jatkossa aiotaan pilotoida kotihoidon potilaiden etävastaanottoja kotihoidon ja ihotautipoliklinikan yhteistyönä.

kirjoittaja:
Anne Seppänen
toimittaja

kuva: Fotolia

Julkaistu Lääkärilehdessä 4/2017.