Lääkärillä on velvollisuus ilmoittaa lentäjän terveydentilasta

Trafi saa vuosittain vain noin kymmenen ilmoitusta. Eniten ilmoittavat neurologit ja ­kardiologit.

Lääkärit lähettävät Liikenteen turvallisuusvirasto Trafille vuosittain vain noin kymmenkunta ilmoitusta ilmailijoiden terveydentilan muutoksista. Trafin yksikönpäällikkö, erikoislääkäri, ilmailulääkäri Jukka Terttunen arvioi, että lääkärit tietävät liian vähän ilmoitusoikeudestaan.

– Keskus- ja yliopistosairaaloiden neurologit ja kardiologit käyttävät tavallisimmin ilmailulain suomaa ilmoitusoikeutta lentäjien, matkustamomiehistön jäsenen tai lennonjohtajan merkittävistä terveydentilamuutoksista, kertoo Terttunen.

– Psykiatrit ja päihdelääkärit tekevät näitä ilmoituksia jostain syystä erittäin harvoin.

Terttunen toteaa, että lääkärien perus- ja jatkokoulutuksessa eri liikennemuotojen liikennelääketieteellisiä näkökulmia käsitellään tuskin ollenkaan.

Ilmoitus kannattaa tehdä heti

Ilmailijoiden merkittävistä terveydentilamuutoksista voi ja on syytäkin ilmoittaa Trafille heti.

– Ilmoittaminen eroaa siis olennaisesti esimerkiksi tieliikenteen ilmoitusvelvollisuudesta, jossa on ohjeistettu ilmoittamaan poliisille vain hyvin pitkäkestoisista ja merkittävistä terveydentilan muutoksista, toteaa Jukka Terttunen.

Kun Trafi on ottanut vastaan lääkärin ilmoituksen ja hoitokertomustiedot, liikennelääketiedeyksikössä arvioidaan jatkotoimenpiteiden tarve.

– Olennaista on saada lentäjä, matkustamomiehistön jäsen tai lennonjohtaja parhaan mahdollisen arvioinnin ja hoidon piiriin sekä samalla arvioida vaikutus lentoturvallisuuteen.

Toisinaan ilmoitus ei johda toimenpiteisiin. Monesti ilmoituksesta kuitenkin seuraa väliaikainen toimintakielto, harvoin pitkäaikainen. Terttusen mukaan useimmiten hoito ja hoitovaste sallivat aikanaan paluun ilmailun pariin.

Lähtisitkö samalle lennolle?

Lääkäreillä on ilmoitusvelvollisuus Trafille silloin, kun viraston liikennelääketiedeyksikkö pyytää tietoja lentoluvan hakijasta tai haltijasta. Yleensä Trafi pyytää täydelliset hoitokertomuskopiot.

– Ilmailulain mukaan luvan hakijalle tai haltijalle lääkärintarkastuksen tehneen lääkärin on pyynnöstä annettava Trafille tietoja luvan saamiseen tai voimassaoloon mahdollisesti vaikuttavista seikoista salassapitosäännösten estämättä. Sama velvollisuus on hoitavalla tai aiemmin hoitaneella lääkärillä, toteaa Jukka Terttunen.

Lääkäri voi salassapitosäännösten estämättä ilman pyyntöäkin ilmoittaa Trafille epäilevänsä, etteivät luvan saamisen terveydelliset edellytykset täyty. Ennen ilmoituksen tekemistä luvan hakijalle on kerrottava asiasta ja lääkärin oikeudesta ilmoituksen tekemiseen.

Terttusen mukaan ilmoitusoikeus syntyy aina, kun lääkäri epäilee havaintojensa ja työssään saamiensa tietojen perusteella lentäjän, matkustamomiehistön jäsenen tai lennonjohtajan terveydentilan heikentyneen niin, ettei henkilö voi toimia työssään.

– Vaikkei ilmailumääräyksiä tuntisikaan, voi käyttää hyväksi todettua kysymystä: lähtisitkö tämän ilmailijan kanssa samalle lennolle? Jos epäily asiasta kytee mielessä, todennäköisesti ilmoitusoikeutta voi käyttää.

Lisää aiheesta löytyy Trafin sivuilta: Liikennelääketiede yksikkö

Kirjoittanut:
Ulla Toikkanen
toimittaja

Kuva:
Panthermedia