Lääkärintodistukset halutaan digitalisoida vuoteen 2020 mennessä

Luopuminen paperisista asiakirjoista säästää luontoa ja taloudellisia resursseja.

Terveydenhuollon asiakirjat halutaan digitalisoida voimakkaasti vuoteen 2020 mennessä. Sosiaali- ja terveysministeriö, Finanssiala ry, Kela ja Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi julkaisivat viime viikolla toimenpidesitoumuksen asiasta.

Suunnitelman mukaan kolmen vuoden päästä muun muassa 80 prosenttia A-todistuksista ja yli puolet ajokorttia varten tarvittavista lääkärintodistuksista ja nuorison terveystodistuksista kulkee eri tahojen välillä sähköisesti.

Tällä hetkellä tiedot kulkevat useimmiten paperilla, mikä tarkoittaa satojen tuhansien asiakirjojen lähettelyä vuosittain. Tämä hidastaa päätösten tekemistä ja aiheuttaa lisätyötä monessa eri vaiheessa.

Esimerkiksi vuoden 2016 aikana Kelaan tuli noin 525 000 A-todistusta, joista vain 1,2 prosenttia tuli sähköisesti. Ajokorttien asiakirjaliikenne tapahtui kokonaan paperisena.

Sitoumuksen tavoitteena on digitalisoinnin avulla pienentää hiilijalanjälkeä, lisätä asiakkaiden yhdenvertaisuutta, parantaa resurssitehokkuutta ja edistää tietojen hyödyntämistä jatkokehittämisessä.

Asiasta tiedotti STM.

Kirjoittaja:
Miia Soininen
toimittaja

Kuva: Sami Perttilä

Uutinen on julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla.