Lämpöhoidosta apu runsaisiin kuukautisiin

Kohdun limakalvon lämpöhoidolla on saatu hyviä tuloksia runsaiden kuukautisten hoidossa, osoittaa ensimmäinen tästä hoidosta tehty tutkimus Suomessa.

Kohdun limakalvon lämpöhoidolla on hyvä teho runsaiden kuukautisten hoidossa, osoittaa LL Sari Ahonkallion väitöstutkimus.

Lämpöhoidossa kohdun limakalvo tuhotaan pysyvästi niin, että vuodot vähenevät tai loppuvat kokonaan.

Runsaiden kuukautisten ensisijainen hoitovaihtoehto on lääkkeellinen hoito, Suomessa käytännössä hormonikierukka. Kaikille naisille hormonikierukka ei kuitenkaan sovi tai se auta riittävästi, ja hoidoksi tarjotaan kohdunpoistoa. Runsaiden kuukautisten hoidoksi tehdään vuosittain noin 700 kohdunpoistoa.

Ahonkallio selvitti väitöstutkimuksessaan lämpöhoidon pitkäaikaisvaikutuksia ja toimenpiteen kustannuksia. Lämpöhoito on kehitetty 1980-luvulla, mutta sitä käytetään Suomessa melko vähän. Toimenpiteitä tehdään nykyään vuosittain arviolta vajaat 250.

Hoitoa ei pidetty hyvänä

Ahonkallio ryhtyi tutkimaan lämpöhoidon pitkäaikaisvaikutuksia, koska niitä ei pidetty hyvinä. Käsitys oli, että potilaille joudutaan lämpöhoidosta huolimatta lopulta tekemään kohdunpoisto.

– Esimerkiksi Käypä hoito -suositustyöryhmä totesi vuonna 2005, että vuodot niukkenivat 70 %:lla potilaista, joille on tehty kohdun limakalvon lämpöhoito. Silti toimenpidettä suositeltiin runsaiden kuukautisten hoitoon lähinnä vain silloin, kun kohdunpoiston riskit ovat liian suuret.

Ahonkallion tutkimusaineiston 172 naisesta kuitenkin vain 16 % joutui kohdunpoistoon viiden vuoden seuranta-aikana, heistäkin suurin osa muun kuin runsaiden kuukautisten takia.

Kohdun limakalvon lämpöhoito vaatii vain kahden päivän sairausloman ja tutkimuksen mukaan sen komplikaatioriskit ovat vähäiset. Nykyisillä radiofrekvenssiablaatiolaitteilla toimenpide voidaan tehdä paikallispuudutuksessa polikliinisesti.

– Se on helppo ja yksinkertainen toimenpide.

Kohdun limakalvon lämpöhoito on yleistynyt monissa maissa, kuten Britanniassa ja Yhdysvalloissa. Niissä kohdun limakalvon lämpöhoitoja tehdään kaksi kertaa enemmän kuin kohdunpoistoja runsaita kuukautisia hoidettaessa. Ahonkallio arvioi hoitojen yleistyneen, koska lämpöhoito on huomattavasti vähemmän invasiivinen toimenpide kuin kohdunpoisto.

– Runsaiden kuukautisten ensisijainen hoito on lääkkeellinen hoito näissäkin maissa.

Väitöstutkimuksessa selvitettiin myös toimenpiteen kustannuksia todelliseen resurssienkäyttöön perustuvalla analyysillä. Polikliinisesti paikallispuudutuksessa tehdyn lämpöhoidon kustannukset olivat 1 065 euroa, saman toimenpiteen kustannukset tehtynä leikkaussalissa nukutuksessa 1 865 euroa ja kohdunpoiston kustannukset 3 170 euroa.

Suvi Sariola
toimittaja

Kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla.

Lue lisää jutun aiheesta