Lapsen allerginen reaktio vie yhä useammin sairaalaan

Sairaalahoitojen määrä kaksinkertaistui reilussa kymmenessä vuodessa.

Allerginen reaktio vie lapsen entistä useammin sairaalahoitoon. Tutkimuksen mukaan reaktioiden aiheuttamien sairaalahoitojen määrä on kaksinkertaistunut vuosina 1999–2011.

Sama ilmiö todettiin Ruotsissa. Ruotsalaislasten sairaalahoitojen määrä oli koko tutkimusajan kaksi kertaa suurempi kuin Suomessa väestöön suhteutettuna.

– Tulokset sairaalahoitojen kasvusta heijastelevat luultavasti jossain määrin allergiasairauksien esiintymistä väestössä. Suurin yllätys oli, että kahden samantyyppisen maan välillä on niin suuri ero, lastentautien erikoislääkäri Juho Kivistö TAYS:sta sanoo.

TAYS:n ja Karoliinisen instituutin tutkimuksen mukaan 0–19-vuotiaiden anafylaksiat ja muut allergiset reaktiot aiheuttivat tutkimusaikana Suomessa 1 987 ja Ruotsissa 5 433 sairaalahoitojaksoa.

Ilmaantuvuus nousi Suomessa 7,8:sta 15,8:aan 100 000 henkilövuotta kohti, Ruotsissa vastaavasti 13,7:sta 31,8:aan.

Maiden välinen ero voi johtua muun muassa jonkin verran erilaisista hoitokulttuureista. Kivistön mukaan Ruotsissa lapsi saatetaan ottaa herkemmin päivystyksestä sairaalahoitoon, kun taas Suomessa päivystyspoliklinikan seuranta-aika voi olla pidempi.

Suomessa 60 prosenttia sairaalahoitoon joutuneista lapsista oli alle 10-vuotiaita. Ruotsissa alle 10-vuotiaita lapsia oli 48 prosenttia. Molemmissa maissa valtaosa sairaalahoidoista tapahtui touko-syyskuussa.

Kääntyykö trendi?

Juho Kivistön mukaan tutkimusjakson lopulla allergisten reaktioiden aiheuttamien sairaalahoitojen määrässä oli nähtävissä taittumista Suomessa.

– Vuosien 2008–2018 allergiaohjelmalla voi olla vaikutusta, mutta täysin varmaa johtopäätöstä pysyvästä muutoksesta ei voi tämän tutkimuksen perusteella vielä tehdä, hän sanoo.

Sairaaloiden poistoilmoitusrekistereihin perustuva tutkimus julkaistiin Allergy-lehdessä.

Kirjoittaja: Miia Soininen
toimittaja

Kuva: Sami Perttilä

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla.