Lapsena syövän sairastaneet tarvitsevat sydänseurantaa koko eliniän

Lapsena saaduilla syövän hoidoilla on pitkäaikaisvaikutuksia mm. sydämeen.

Sekä Suomessa että Pohjoismaissa tehdyissä epidemiologisissa tutkimuksissa on todettu lapsuusiän syövän jälkeen lisääntynyt riski sairastua sydän- ja verisuonisairauksiin niin sisarusten kuin väestönkin riskiin verrattuna. Syövän hoidot voivat aiheuttaa kardiomyopatiaa ja sydämen vajaatoimintaa, joiden kliiniset oireet saattavat ilmentyä vasta vuosikymmenten kuluttua, kirjoittavat Liisa Järvelä ja Kaisa Ylänen Lääkärilehdessä.

Lapsuusiän syövän jälkeen tarvitaan säännöllistä sydänseurantaa koko eliniän. Syövän hoitojen perusteella on laadittu riskiryhmäluokitus. Sydänhaittojen varhaisessa havaitsemisessa merkittävässä roolissa ovat myöhäisseurantapoliklinikat, joita on perustettu yliopistosairaaloihin. Näiden potilaiden sydänhaittojen mahdollisuus on kuitenkin tärkeää muistaa terveydenhuollon kaikilla tasoilla.

Tunnetuin sydänhaittoja aiheuttava lääkeryhmä ovat antrasykliinit, mutta myös muilla solunsalpaajilla voi olla suoria ja epäsuoria vaikutuksia sydänsairastavuuteen. Sädehoito aiheuttaa terveessä kudoksessa tulehduksellisia muutoksia, verisuonten endoteelivaurioita ja myöhäisvaiheen muutoksena fibroosia.

Sekä antrasykliinien että sädehoidon käyttöä ja annoksia lasten syöpien hoidossa on vähennetty, mutta nykyisetkin annokset voivat aiheuttaa sydänhaittoja. Antrasykliinien aiheuttama sydämen vajaatoiminta oli aiemmin huonoennusteinen, mutta vaste uudempiin lääkehoitoihin on parempi.

Lapsuusiän syövän hoidon jälkeen sydänsairausriski pysyy lisääntyneenä koko elinajan. Lapsena tai nuorena syövän sairastaneilla myös tavanomaisten sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöiden esiintyminen on yleistä ja sydän- ja verisuonisairauksia esiintyy tavallista nuoremmalla iällä. Tavanomaisiin riskitekijöihin puuttuminen on tärkeä osa seurantaa, eikä näiden potilaiden verenpaine-, lipidi- ja diabeteslääkityksen aloittamisessa pidä viivytellä.

Syöpään sairastuu Suomessa vuosittain noin 240 alle 20-vuotiasta. Nykyisillä hoidoilla heistä noin 80 % paranee pysyvästi, ja Suomessa on elossa noin 7 000 alle 25-vuotiaana syövän sairastanutta.

Lähde: Järvelä L, Ylänen K. Lapsuusiän syövästä selviytyneet tarvitsevat elinikäistä sydänseurantaa. Suom Lääkäril 2017;72:1422–7.

Kirjoittaja:
Marianne Jansson
toimittaja

Artikkeli on julkaistu Lääkärilehdessä 22/2017.

Kuva: Fotolia

Lataa tiedostoja