Lasten lääkereseptit ja terveystiedot Omakanta-palveluun

Omakanta-verkkopalvelu laajenee. Lapsen lääkemääräyksen uusimista voi pyytää verkossa syksyllä.

Huoltajille näytetään syksyllä myös alle 10-vuotiaiden terveystiedot Omakannassa. Palvelussa näkyvät tuonnempana niin ikään 10–18-vuotiaiden tiedot, jos he eivät ole kieltäneet tietojen luovuttamista. Asiasta uutisoi ensimmäisenä YLE.

– Potilaslaissa sanotaan, että alaikäisellä potilaalla on oikeus päättää itse omasta hoidostaan ja potilaalla on oikeus päättää tietojen luovuttamisesta. Kantapalvelussa siis potilaslakia toimeenpannaan teknisesti, toteaa STM:n kehittämispäällikkö Maritta Korhonen.

Hänen mukaansa STM linjasi ikärajaksi 10 vuotta, koska erittäin harvoin alle 10-vuotiaat ovat kypsiä päättämään tietojensa luovuttamisesta ja omasta hoidostaan.

Tieto alaikäisistä huollettavista välittyy automaattisesti Omakanta-palveluun Väestörekisterikeskuksesta.

Mahdollisuus asioida toisen puolesta tulossa

Potilas näkee omat terveydenhuollossa kirjatut tietonsa palvelun kautta. Osastohoidossa oleva potilas näkee tallennettujen hoitotietojen yhteenvedon Omakannassa.

Terveystiedot näkyvät palvelussa niin kauan kuin niiden lakisääteinen säilytysaika edellyttää.

Omakannassa potilas voi antaa suostumuksen omien terveystietojensa luovuttamiseen muiden terveydenhuollon palveluntarjoajien käyttöön Potilastiedon arkiston kautta.

Potilas voi tehdä Omakannassa Potilastiedon arkistoon tallennettuja terveystietoja koskevan luovutuskiellon. Tietojen luovutuskiellot koskevat myös sairaanhoitopiirin yhteisrekisterissä olevia tietoja.

Omakantaan voi tallentaa tahdonilmaisun omasta hoidostaan. Palveluun on tulossa tuonnempana niin ikään mahdollisuus asioida toisen puolesta.

Omakannassa näkyvät sähköiset reseptit. Palvelussa voi lähettää reseptin uusimispyynnön terveydenhuoltoon ja tulostaa yhteenvedon resepteistä.

Sähköiset reseptit ja lääkeostot näkyvät Omakannassa 2,5 vuotta siitä päivästä, jolloin ne on kirjoitettu. Palvelusta ei näe paperi-, puhelin- tai faksireseptejä.

Omakantaan kirjaudutaan pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai sähköisellä henkilökortilla. Palvelun voi ottaa käyttöön täysi-ikäinen henkilö, jolla on suomalainen henkilötunnus.

Kirjoittaja
Ulla Toikkanen
toimittaja

Kuva: Fotolia