Lasten tiedot Omakantaan mahdollisimman pian

THL:n työryhmä pohtii, miten lasten tiedot voitaisiin laittaa Omakanta-palveluun ja kuka tietoja saa katsoa.

Useat lukijamme ovat kysyneet, miksi huoltajan ei ole mahdollista nähdä lapsensa tietoja Omakanta-palvelussa. Etenkin pitkäaikaissairaiden lasten vanhemmat toivovat muutosta.

Tarve on tiedostettu Kelassa ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitokseen (THL) on perustettu työryhmä selvittämään, miten lapsen tiedot saataisiin Omakanta-palveluun ja huoltajien käyttöön.

Projektipäällikkö Jari Suhosen mukaan syy siihen, että palvelun muutos on kestänyt näin kauan, on se, että lapsen oikeuksiin liittyy paljon avoimia kysymyksiä. Minkä ikäisenä lapsi on valmis päättämään hoidostaan? Minkä ikäisenä lapsi voi kieltää vanhemmiltaan pääsyn omiin tietoihinsa? Jos lapsen vanhemmat ovat eronneet, mistä voidaan selvittää, kenellä on oikeus nähdä tietoja lapsen terveydestä?

– Työryhmämme on määritellyt huoltajien joukon, joilla on varmasti oikeus katsoa lapsen tietoja. Määrittely on nyt lähetetty eteenpäin Väestörekisterikeskukselle, jossa on käynnistetty järjestelmiin tarvittavat muutostyöt. Ajatuksena on, että Omakanta-palvelu saa tietoa lapsesta ja huoltajista, joilla on oikeus nähdä lapsen tietoja, Väestörekisterikeskuksen kautta, hän sanoo.

Suhosen mukaan lapsen tietoja pääsee aluksi katsomaan vain rajattu joukko huoltajia, joilla esimerkiksi ei ole olemassa lapsen huoltajuuteen liittyviä erityisiä sopimustilanteita. Vähitellen järjestelmä kehitetään sopimaan suurimmalle osalle huoltajista. Suhosen toiveena on, että ohjelman pilotti saataisiin käyntiin vuosien 2015–2016 vaihteessa.

Mikä on Omakanta? Lue lisää täältä ja tutustu palveluun täältä.

Kirjoittanut:
Johanna Nykopp
toimittaja

Kuva:
Kuvakaappaus Omakanta-palvelusta