Lasten uniongelmat vaarantavat tunne-elämän kehityksen

Unella on suuri merkitys ihmisen toimintaan ja hyvinvointiin. Erityisesti unen merkitys korostuu lapsilla, joiden aivot vielä kehittyvät.

Psykologian maisteri Petteri Simola tutkii väitöskirjassaan alle kouluikäisten lasten unihäiriöitä ja niiden pysyvyyttä kouluikään saakka. Tutkimuksessa selvitettiin sekä uniongelmien yhteyttä psyykkiseen hyvinvointiin kouluiässä että unen laadun merkitystä kuuloinformaation käsittelyyn ja tarkkaavaisuuden suuntaamiseen aivotoiminnan tasolla.

Simola havaitsi uniongelmien olevan hyvin yleisiä alle kouluikäisillä lapsilla. Vanhemmat raportoivat eriasteisia toistuvia uniongelmia melkein puolella tutkimuksessa mukana olevilla 3-6-vuotiaista lapsista.

Suurimmalla osalla uneen liittyvät ongelmat olivat onneksi lieviä ja liittyivät yleisimmin nukkumaan menemisen vastustamiseen ja nukahtamisen vaikeuteen, mutta myös kuorsaaminen, hampaiden narskuttaminen ja unessa puhuminen olivat yleisiä.

Kouluikään tultaessa uniongelmat vähenivät. Merkittävä ja huolestuttava löydös oli se, että reilulla kolmanneksella 3-6-vuotiaista lapsista, joilla esiintyi uniongelmia alle kouluikäisinä, esiintyi uniongelmia vielä kouluiässäkin.

Erityisesti näillä lapsilla oli erittäin suuri riski tunne-elämän ja käyttäytymisen ongelmien esiintymiseen univaikeuksien rinnalla. Sen sijaan tutkimuksen mukaan vain harvalla lapsella uniongelmia alkoi esiintyä vasta kouluiässä.

Tutkimuksessa tarkasteltiin myös unen laadun vaikutusta kouluikäisten aivojen kuuloinformaation käsittelyyn ja tarkkaavaisuuden häiriöherkkyyteen. Heikompi unenlaatu oli yhteydessä aivojen yliherkkään reagointiin viittaavaan aisti-informaation käsittelyn ja tarkkaavaisuuden säätelyn haasteisiin.

Lähde:
Helsingin yliopisto
Sleep problems and their implications from preschool to school age

Kuva:
Panthermedia