Lasten urogenitaalivammat syntyvät arkitoimissa

Urheiluvälineet aiheuttavat suuren osa lasten ja nuorten urogenitaalialueen vammoista. Amerikkalaistilastossa välinelistan ykkönen on polkupyörä ja yleisin vammatyyppi satulavamma. Liikuntaa ei pidä rajoittaa, mutta tuotekehittelyyn ja suojautumiseen on syytä kannustaa.

Lasten ja nuorten urogenitaalivammojen skaala on laaja ja vaikeusaste vaihtelee naarmusta vaikeaan munuaisvammaan. Tilastoselvitys osoittaa, että vammat syntyvät hyvin arkisissa tilanteissa.

National Electronic Injury Surveillance Systemin (NEISS) tilastojen mukaan vuosien 2002–10 aikana Yhdysvalloissa rekisteröitiin keskimäärin 28 000 alle 18-vuotiaiden lasten ja nuorten päivystyspoliklinikkakäyntiä urogenitaalialueen vammojen vuoksi. Lasten osuus näitä vammoja saaneista oli 64 %. Loukkaantumiselle altteimpia olivat 4–7-vuotiaat: tämän ikäryhmän osuus lasten ja nuorten traumoista oli 37 %. Yli puolet (55 %) vammoista sattui tytöille, mutta seitsemän ikävuoden jälkeen loukkaantumisia sattui enemmän pojille. Päivystyspoliklinikalla tapahtuneen hoidon jälkeen 91 % potilaista voitiin kotiuttaa.

Vammojen määrän vuosivaihtelu oli vähäinen. Kuukausittainen vammafrekvenssi oli lähes kaksinkertainen toukokuun ja heinäkuun välisenä aikana verrattuna joulukuun ja helmikuun välisen ajanjakson lukuihin. Yleisimmät vamma-alueet tytöillä olivat ulkogenitaalit (38 %) ja pojilla penis (22 %) ja kivekset (12 %). Mu­nuaisvammojen osuus oli 3,5 %, mutta sairaalahoitoon joutuneista yli neljäsosalla oli näitä vammoja. Tilastossa eivät ole mukana moottoriajoneuvo- ja joukkoliikenneonnettomuuksissa saadut vammat.

Urogenitaalivammat olivat useimmin yhteydessä urheilu- ja harjoitusvälineisiin (36 %), huonekaluihin (15,5 %) ja vaatetukseen (12 %). Tavallisin vammamekanismi oli putoaminen (45 %). Vammautumisvälinelistan ylivoimainen ykkönen oli polkupyörä, sillä se oli mukana 13 %:ssa loukkaantumisista. Kakkoseksi sijoittuivat erilaiset kiipeilytelineet. Yleisin vammatyyppi oli satulavamma. Poikien peniksen ja kivespussin veto­ketjuvammat ja peniksen jääminen wc-pytyn reunan ja putoavan istuinlaudan väliin olivat nekin kuuden yleisimmän välinevamman joukossa (3,6 % ja 3,8 %).

Lisääntynyt fyysinen aktiivisuus lisää kolhujen saamisen riskiä. Siitä huolimatta on tärkeää, että lapsia ja nuoria kannustetaan liikuntaan sairauksien välttämiseksi. Vammatutkimuksen tarkoitus on tunnistaa laitteet, välineet ja tilanteet, joihin liittyy suurin loukkaantumisriski. Artikkelin laatijoiden suositukset vammojen vähentämiseksi ovat tuotekehittely, vaihtoehdot – kuten napit tai nepparit vetoketjun tilalle – ja suojautuminen.
Tasian GE ym. Pediatric genitourinary injuries in the United States from 2002 to 2010. J Urol 2013;189:288–94.

Ossi Lindell
urologian erikoislääkäri

Kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehdessä 7/13.