Lastenlääkärit, lastenpsykiatrit ja nuorisopsykiatrit kannattavat kännykkärajoituksia kouluihin

Pelkästään pulpetilla oleva puhelin heikentää keskittymistä.

Ruutuaika lisää keskittymisvaikeuksien, tunne-elämän häiriöiden ja ylivilkkauden riskiä.
Adobe/AOP
Ruutuaika lisää keskittymisvaikeuksien, tunne-elämän häiriöiden ja ylivilkkauden riskiä.

Lastenlääkärit, lastenpsykiatrit ja nuorisopsykiatrit kannattavat kännykän käytön rajoittamista koulupäivien aikana.

– Suosittelemme, että lapsille taataan koulupäivän aikana oikeus oppimiseen, normaaliin vuorovaikutukseen, sekä turvalliseen kasvuun ja kehittymiseen ilman liiallista digilaitteiden käyttöä, Suomen Lastenlääkäriyhdistyksen, Suomen Lastenpsykiatriyhdistyksen ja Suomen nuorisopsykiatrisen yhdistyksenkannanotossa sanotaan.

Kannanotossa viitataan tutkimuksiin, joiden mukaan kännykkä on yksi syy levottomaan käytökseen oppituntien aikana sekä lisääntyneisiin lasten ja nuorten mielenterveyden pulmiin.

Lasten ja nuorten aivot koukuttuvat digilaitteisiin nopeammin ja vahvemmin kuin aikuisten aivot.

Ruutuaika lisää keskittymisvaikeuksien, tunne-elämän häiriöiden ja ylivilkkauden riskiä jo 5-vuotiailla lapsilla.

Pelkästään pulpetilla oleva puhelin heikentää keskittymistä opiskeluun.

Lapsen vaikea säädellä itse ruutuaikaansa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Kouluterveyskyselyssä 2021 kolmannes koululaisista koki, että heidän pitäisi viettää enemmän aikaa muualla kuin netissä, mutta eivät ole siinä yrityksestä huolimatta onnistuneet.

Lasten ja nuorten aivot koukuttuvat digilaitteisiin nopeammin ja vahvemmin kuin aikuisten aivot.

Puhelimella vietetty aika vie tilaa ikätasoisten sosiaalisten taitojen harjoittelulta tavanomaisessa vuorovaikutuksessa.

Aikuisten mahdollisuudet vaikuttaa lasten ja nuorten ajatteluun ja toimintaan, mutta myös tarjota tukea, ovat vähentyneet.

Lääkärit nostavat esiin, että tilaa oman itsen kehitykselle toisista erillisinä ei luontevasti tarjoudu, kun epätietoisuutta ja haurasta itsen kokemusta voi peittää jatkuvalla sosiaalisen median altisteilla.

Valvomaton sosiaalisen median käyttö altistaa kiusatuksi tulemiselle ja hyväksikäytölle erityisesti niitä, joiden sosiaaliset taidot eivät ole päässeet kasvuiässä kehittymään riittävästi. Kännykkä voi siten olla kiusaamisväline koulupäivän aikana.

Kannanoton mukaan puhelin tulisi peruskoulussa olla poissa käsistä koko koulupäivän ajan. Jo useassa maassa on tämä käytäntö, he kirjoittavat.

Kännykkä puhuttaa

Lasten ja nuorten kännykän käyttö koulussa on puhuttanut viime aikoina.

Myös uuteen hallitusohjelmaan sisältyy suunnitelma lainsäädännön muutoksesta, jolla kännyköiden käyttöä rajoitetaan koulupäivien aikana.

Diabetesliitto on tuonut esiin, että täyskielto olisi ongelma, koska moni diabetesta sairastava käyttää kännykkää verensokerin seurannassa ja insuliinipumpun ohjauksessa.

Juttu on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.