Maallikon kannattaa elvyttää

On turha pohtia sitä, että taidot eivät ole kuin ammattilaisella. Nopea apu voi säästää sydämenpysähdyspotilaan aivovauriolta.

Sydämenpysähdyspotilasta kannattaa elvyttää maallikkovoimin. Maallikkoauttajan antama puhallus-paineluelvytys ja defibrillaattorin käyttö vähensivät merkitsevästi potilaan aivovaurion, laitoshoitoon joutumisen ja kuoleman riskiä.

Tanskalaistutkimuksessa aineistona olivat vuosina 2001–12 muualla kuin sairaalassa sydämenpysähdyksen saaneet 2 855 potilasta, jotka olivat selviytyneet kuukauden ajan hengissä. Heidän tilanteensa vuoden kuluttua sydämenpysähdyksestä tarkastettiin kansallisesta rekisteristä. Potilaista 10,5 % oli saanut aivovaurion hapenpuutteen vuoksi tai joutunut laitoshoitoon ja 9,7 % kuoli ensimmäisen vuoden aikana.

Aineistosta 2 084 potilaan sydämenpysähdyksen aikana ei ollut ammattihenkilöstöä paikalla. Tarkastelujakson ensi vuosista maallikon antama puhallus-paineluelvytys yleistyi selvästi jakson loppuvuoteen (66,7 % vs. 80,6 %), samoin defibrillaattorin käyttö (2,1 % vs. 16,8 %).

Samanaikaisesti potilaiden aivovauriot ja laitoshoitoon joutuminen vähenivät (10,0 % vs. 7,6 %) ja kokonaiskuolleisuus pieneni (18,0 % vs. 7,9 %).

Potilailla, joita maallikko oli elvyttänyt, aivovaurion riski (HR 0,62) ja kuoleman riski (HR 0,70) olivat merkitsevästi pienemmät kuin potilailla, joita ei ollut elvytetty ennen ensihoitoyksikön saapumista paikalle.

Tutkimus julkaistiin New England Journal of Medicinessa.

Marianne Jansson

Kuva: Fotolia