Uudet suositukset: Elvytyksessä tärkeintä on rintakehän painelu

Euroopassa vain noin yksi viidestä sydänpysähdyspotilaasta saa maallikkoelvytystä.

Vuosittain noin 500 000 eurooppalaista kokee äkillisen sydänpysähdyksen. Maallikkoelvytys eli satunnaisen paikalla olevan henkilön aloittama elvytys kasvattaa sydänpysähdyspotilaan selviämisennusteen jopa 2-3-kertaiseksi. Kuitenkin vain noin yksi viidestä sydänpysähdyspotilaasta saa maallikkoelvytystä.

Uudet Euroopan Elvytysneuvoston [European Resuscitation Council (ERC)] julkaisemat elvytyssuositukset rohkaisevat kaikkia elvyttämään. Jos useampi potilas saisi maallikkoelvytystä, voisi selviytyneiden määrä jopa kaksinkertaistua nykyisestä 10–20 prosentista jopa 20–40 prosenttiin.

Painelu pääosaan

Uusien suositusten mukaan elvytyksessä tärkeintä on rintakehän painelu. Toimenpide on turvallinen, helppo oppia ja lisää potilaan mahdollisuuksia selvitä sydänpysähdyksestä.

ERC:n puheenjohtaja, professori Maaret Castrén neuvookin maallikkoelvyttäjiä näin:

– Painele rintakehää syvään ja riittävän nopeasti, ja aloita heti! Älä tuhlaa aikaa! Jos tajuton potilas ei reagoi, eikä hengitä normaalisti, paina keskeltä rintakehää 5 sentin syvyyteen asti, 100–120 painelua minuutissa.

Suosituksissa todetaan myös, että vaikka rintakehän painelu yksinäänkin on tehokasta, pitäisi elvytyskoulutuksen saaneiden maallikoiden puhalluspaineluelvyttää: 30 painelua, 2 puhallusta.

Lisäksi suosituksissa toivotaan, että julkisille paikoille sijoitettaisiin puoliautomaattisia defibrillaatoreita. Kyseessä on helppokäyttöinen ja käyttäjää ohjaava laite.

– Jos kaikki maallikot ja terveydenhuollon ammattilaiset osallistuisivat säännölliseen elvytyskoulutukseen, ja käyttäisivät opittuja taitojaan elvytystilanteessa parhaalla mahdollisella tavalla, voisimme pelastaa Euroopassa vuosittain vielä 100 000 ihmistä enemmän, professori Castren toteaa.

Suositukset perustuvat ERC:n tekemään kirjallisen ja julkaistun tutkimustyön systemaattiseen arviointiin, joka tehtiin edellisen kerran vuonna 2010. Täydelliset ERC:n eli Euroopan Elvytysneuvoston päivitetyt elvytysohjeet löytyvät täältä.

Lue myös:
Mitä tehdä, jos pieni lapsi löytyy hukkuneena?
Riittääkö pelkkä painelu elvyttämiseen?

Lähde:
HUS

Kirjoittanut:
Johanna Nykopp
toimittaja

Kuva:
Panthermedia

Tutustu myös Suomen Punaisen Ristin elvytysohjeisiin:
Aikuisen
Lapsen
Vauvan
Hukkuneen