Magneettistimulaatiolla voidaan muokata suhtautumista jumalaan ja maahanmuuttajiin

Jos neuromodulaatioyksikköömme hakeutuisi omista rotuennakkoluuloistaan kärsivä potilas, niin periaatteessa voisimme jo nyt yrittää lievittää hänen ennakkoluulojaan sarjamagneettistimulaatiolla.

Posteriorinen mediaalinen etuaivokuori (pMFC) säätelee ideologisia ja uskonnollisia käsityksiä ja niiden muutoksia. Ulkoista uhkaa koettaessa alue aktivoituu ja aiemmin omaksutusta ideologiasta tai uskonnollisesta vakaumuksesta haetaan kognitiivista turvaa uhkaa vastaan. Tämän seurauksena ideologinen tai uskonnollinen vakaumus tulee usein aiempaa hallitsevammaksi ihmisen tuntiessa itsensä uhatuksi.

Amerikkalainen tutkimusryhmä pyrki selvittämään, voidaanko ideologisiin ja uskonnollisiin käsityksiin vaikuttaa tälle aivokuorialueelle kohdistetulla neuronien toimintaa vähentävällä sarjamagneettistimulaatiolla.

Koehenkilöinä olivat 38 opiskelijaa, joista kukaan ei ollut latinalaisamerikkalaista alkuperää. Kokeen alussa 19 opiskelijaa sai sarjamagneettistimulaatiota 600 pulssia jatkuvana vaimentavana thetapurskestimulaationa oikealle pMFC:lle ja 19 sai lumestimulaatiota. Tämän jälkeen tutkittavat saivat tehtäväkseen kirjoittaa omasta kuolemastaan ja lukea latinalaisamerikkalaisten maahanmuuttajien kielteisen ja myönteisen esseen. Tämän jälkeen heitä pyydettiin arvioimaan myönteisiä ja kielteisiä käsityksiään jumalasta, paholaisesta ja esseiden kirjoittajista pisteytetyillä mittareilla.

Sarjamagneettistimulaatiota saaneiden opiskelijoiden myönteinen uskonnollinen vakaumus oli kolmanneksen heikompi kuin lumestimulaatiota saaneiden (p = 0,035) ja he arvioivat kriittisesti kirjoittanutta maahanmuuttajaa reilun neljänneksen myönteisemmin (p = 0,012). Magneettistimulaatiolla ei ollut merkitsevää vaikutusta kielteisiin uskonnollisiin käsityksiin paholaisesta ja demoneista tai arvioon myönteisesti kirjoittaneesta maahanmuuttajasta.

Tutkijat päättelivät, että pMFC:n toimintaa vaimentamalla ihmisten uskoa jumalaan ja ennakkoluuloja maahanmuuttajia kohtaan voidaan vähentää.

Tässä tutkimuksessa sarjamagneettistimulaatiota annettiin vain kerran. Psykiatrisia sairauksia hoidettaessa sarjamagneettistimulaatiota annetaan kymmeninä päivittäisinä hoitokertoina, jotka saattavat muovata aivojen hermoverkkoja pysyvästi. Tämä herättää monia filosofisia ja yhteiskunnallisia ajatuksia. Jos neuromodulaatioyksikköömme hakeutuisi omista rotuennakkoluuloistaan kärsivä potilas, niin periaatteessa voisimme jo nyt yrittää lievittää hänen ennakkoluulojaan sarjamagneettistimulaatiolla.

Lähde:
Holbrook C, Izuma K, Deblieck C, Fessler DMT, Iacoboni M. Neuromodulation of group prejudice and religious belief. Soc Cogn Affect Neurosci 2015, verkossa ensin 4.9.2015. doi: 10.1093/scan/nsv107.

Kirjoittanut:
Tero Taiminen
psykiatrian dosentti, osastonylilääkäri

Kuva:
Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehdessä 46/15.