Maiden väliset erot syövästä selviytymisessä ovat suuria

Suomen elossaololuvut ovat maailman parhaimmistoa.

Yhä useampi selviytyy syövästä, arvioidaan juuri julkistetussa väestöpohjaisessa tutkimuksessa CONCORD-3:ssa. Syövästä selviytyminen vaihtelee valtavasti eri maissa, erityisesti tietyissä lasten syövissä.

Esimerkiksi lasten aivokasvaimista selviytyminen on parantunut monissa maissa. Viiden vuoden elossaololuvut ovat kuitenkin kaksi kertaa suurempia Tanskassa ja Ruotsissa (noin 80 prosenttia) kuin Meksikossa ja Brasiliassa (alle 40 prosenttia). Luvut koskevat vuosina 2010–2014 diagnoosin saaneita lapsia. Syyt liittyvät todennäköisesti syövän toteamisen ja syöpähoitojen saatavuuteen ja laatuun.

Elossaololuvut ovat kasvaneet monissa syövissä

Parhaiten syövistä on selviydytty viimeisten 15 vuoden aikana Suomessa, Norjassa, Islannissa, Ruotsissa, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa ja Uudessa Seelannissa. Esimerkiksi Yhdysvalloissa ja Australiassa vuosina 2010–2014 rintasyöpään sairastuneiden naisten viiden vuoden suhteellinen elossaololuku on 90 prosenttia. Intiassa vastaava luku on 66 prosenttia.

Suomessa rintasyöpään sairastuneiden naisten viiden vuoden suhteellinen elossaololuku oli 89 prosenttia. Se on Islannin ja Norjan ohella Euroopan suurin. Yleisimmistä syövistä Suomessa selvittiin hyvin myös eturauhasen syövästä (93 prosenttia) ja paksusuolen syövästä (65 prosenttia).

Elossaololuvut ovat Suomessa kasvaneet 2000-luvulla etenkin suolisto-, eturauhas-, maksa- ja haimasyöpään sekä ihomelanoomaan ja lymfoomiin sairastuneilla potilailla.

Elossaololuvut ovat kasvaneet selvästi myös lapsilla, jotka ovat sairastuneet lasten yleisimpään syöpätautiin akuuttiin lymfaattiseen leukemiaan. Näiden lapsipotilaiden viiden vuoden elossaololuku oli 95 prosenttia, joka oli toiseksi suurin Euroopassa. Korkein elossaololuku oli Maltalla (100 prosenttia) ja kolmanneksi suurin Tanskassa (94 prosenttia).

Haima-, maksa- ja keuhkosyöpä ovat edelleen tappavimpia syöpiä. Niidenkin elossaololuvut ovat kasvaneet merkittävästi monissa maissa viimeisen 20 vuoden aikana.

Luotettava syöpärekisteritieto tärkeää

CONCORD-3 tutkimus analysoi tietoja 322 syöpärekisteristä eri puolilta maailmaa ja vertaili potilaiden viiden vuoden suhteellisia elossaololukuja. Mukana olleissa maissa asuu kaksi kolmasosaa maailman väestöstä.

Mukana oli 37,5 miljoonaa aikuista ja lasta, jotka olivat sairastaneet 18:ta yleisintä syöpää. Nämä syövät edustivat kolmea neljäsosaa kaikista todetuista syövistä vuosina 2000–2014.

OECD käyttää CONCORDin elossaoloennusteita terveydenhuoltojärjestelmien toiminnan vertailussa 48 maassa. Joillain alueilla elossaololukujen tuottaminen on epävarma, koska rekisteritiedot ovat puutteellisia. Esimerkiksi Afrikassa ainakin 40 prosentissa rekistereistä oli puutteellista seurantatietoa, joten elossaololukuja ei voitu tuottaa systemaattisesti.

Tutkimus julkaistiin Lancetissa ja siitä tiedotti Syöpäjärjestöt.

kirjoittaja:
Hertta Vierula
toimittaja

kuva: Fotolia

Julkaistu Lääkärilehden verkossa.