MDR-tuberkuloosi on lisääntynyt Suomessa

Lääkeherkän tuberkuloosin hoito kestää vähintään puoli vuotta ja MDR-tuberkuloosin ainakin kaksi vuotta.

Vaikka tuberkuloositartuntojen määrä on Suomessa laskenut tasaisesti, useille lääkkeille vastustuskykyistä MDR-tuberkuloosia todetaan yhä enemmän. Näin kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Aikaisemminn havaittiin 2–3 MDR-tapausta vuosittain. Viime vuoden 260 uudesta tuberkuloositapauksesta 9 oli MDR-tuberkuloosia. Näistä kolme oli suomalaisilla ja kuusi ulkomaalaistaustaisilla. Lisäksi viime vuonna löydettiin yksi erittäin lääkeresistentti XDR-tuberkuloosi.

Vaikka MDR-tuberkuloosi on Suomessa vielä harvinainen tauti, tilanne lähialueilla on haastava. Ihmisten lisääntynyt liikkuvuus lisää tuberkuloositartuntojen mahdollisuutta. THL seuraa tuberkuloosin lääkeresistenssiä Suomessa sekä maahanmuuttajien tuberkuloositilannetta ja selvittää tuberkuloosiseulontojen toteutumista.

Vakava ongelma Itä-Euroopassa ja Keski-Aasiassa

Maailman terveysjärjestö WHO arvioi, että 9 miljoonaa ihmistä sairastuu vuosittain tuberkuloosiin. Näistä noin puoli miljoonaa on tärkeimmille tuberkuloosilääkkeille vastustuskykyisiä MDR-tuberkuloositapauksia.

MDR-tuberkuloosi on erityisen vakava ongelma Itä-Euroopassa ja Keski-Aasiassa. Yli puolet tapauksista todetaan Intiassa, Kiinassa ja Venäjällä.

Myös EU:n alueella Baltian maissa ja Romaniassa sitä esiintyy paljon. EU-puheenjohtajamaa Latvia on nostanut MDR-tuberkuloosin torjunnan yhdeksi tärkeimmistä terveystavoitteistaan.

Valvottu lääkehoito on tärkeä torjuntakeino

MDR-tuberkuloosin yksi merkittävimmistä torjuntakeinoista on tarjota tehokas lääkehoito kaikille tuberkuloosipotilaille. Lääkeherkän tuberkuloosin hoito kestää vähintään puoli vuotta ja MDR-tuberkuloosin ainakin kaksi vuotta. Sairaus ja käytettävät lääkkeet vaativat tarkkaa seurantaa mm. haittavaikutusten vuoksi.

MDR-tuberkuloosin torjunnassa varhainen taudin löytyminen on tärkeää lisätartuntojen ehkäisemiseksi.

Filha on kehittänyt lääkeapurin tuberkuloosia hoitavien lääkäreiden ja terveydenhuollon yksiköiden käyttöön. Filhan johtama tuberkuloosin valtakunnallinen asiantuntijaryhmä ohjaa kaikkien MDR- ja XDR-potilaiden hoitoa.

Filhan verkkopalvelu tarjoaa tietoa tuberkuloosista ja tukee sairastuneiden hoitoon hakeutumista. Verkkopalvelua voivat hyödyntää muun muassa terveysalan ammattilaiset, koulujen henkilökunta ja media.

Kirjoittanut:
Ulla Toikkanen
toimittaja

Kuva:
Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla.