Mielenterveysongelmat lisääntyneet Kreikassa talouskriisin aikana

Tutkijoiden mukaan Kreikassa mielenterveysongelmien ja itsemurhien määrä on kasvanut talouskriisin aikana. Myös infektiotauteja sairastetaan aiempaa enemmän.

Ruotsalaistutkijat selvittivät kreikkalaisten ja ruotsalaisten opiskelijoiden terveydentilaa ja stressiä. Kreikkalaiset olivat ruotsalaisia stressaantuneempia ja ahdistuneempia. Neljännes heistä piti tulevaisuuttaan toivottomana.

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää talouskriisin vaikutuksia kansanterveyteen. Tutkijoiden mukaan Kreikassa mielenterveysongelmien ja itsemurhien määrä on kasvanut talouskriisin aikana. Myös infektiotauteja sairastetaan aiempaa enemmän.

Tutkittavat olivat opiskelijoita Ateenan ja Linköpingin yliopistoista. Kreikkalaisia oli 124, ruotsalaisia 112 opiskelijaa. Kreikkalaisista lähes puolet koki itsensä stressaantuneiksi, ruotsalaisista viidennes. Tulevaisuudenuskonsa oli menettänyt 24 % kreikkalaisista. Ruotsissa vastaava osuus oli 5 %. Kreikkalaisopiskelijat tunsivat itsensä myös masentuneemmiksi ja ahdistuneemmiksi kuin ruotsalaiset.

Tutkijat mittasivat myös stressihormoni kortisolin pitoisuuksia opiskelijoiden hiusnäytteistä. Yllättäen kreikkalaisten kortisolipitoisuudet olivat pienemmät kuin ruotsalaisten. Tutkijat arvelevat, että syitä voi olla monia alkaen kulttuurisista ja psykososiaalisista eroista kreikkalaisten ja ruotsalaisten välillä. He toteavat myös, että kortisolitasojen tiedetään laskevan esimerkiksi silloin, kun hallitsematon stressi pitkittyy ja johtaa uupumiseen.

Tutkijat toteavat, että vaikuttaa siltä, että talouskriisi on alkanut vaikuttaa negatiivisesti kreikkalaisten terveyteen. Opiskelijat ovat tutkijoiden arvion mukaan joiltain osin helpommassa asemassa kuin työelämässä olevat, mutta työttömyys, palkkojen leikkaukset ja turvaverkkojen heikkeneminen sekä tulevaisuuden epävarmuus vaikuttavat myös heihin.

Tutkimus julkaistiin PLOS One -lehdessä.

Hertta Vierula
toimittaja

Kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla.