Miesten välistä seksiä ei osata ottaa puheeksi terveydenhuollossa

Suomessa on edelleen joukko ihmisiä, joilla ei ole lupaa puhua seksuaalisuudestaan ja joiden seksuaalisuudesta ei ole taitoa kysyä terveydenhuollossa.

Miehillä, joilla on seksiä miesten kanssa, on noin 20-kertainen riski saada HIV-tartunta verrattuna muuhun väestöön Suomessa. Merkittävä syy siihen, miksi miehet, joilla on seksiä miesten kanssa eivät hakeudu HIV-testiin on se, ettei terveydenhuollossa huomioida riittävästi homo- ja bimiehiä eikä miesten välistä seksiä osata ottaa puheeksi.

Suomessa on edelleen joukko ihmisiä, joilla ei ole lupaa puhua seksuaalisuudestaan ja joiden seksuaalisuudesta ei ole taitoa kysyä terveydenhuollossa.

– Seksuaalivähemmistöihin kuuluvilla on oikeus puhua omasta seksuaaliterveydestään terveysalan ammattilaisten kanssa ja saada laadukasta terveydenhuoltoa ja neuvontaa seksuaaliterveyteen liittyvissä kysymyksissä. Ammattilaisilla tulee olla taito kysyä, jotta asiakkaalla olisi lupa puhua, toteaa HIV-säätiön hallituksen puheenjohtaja, kansanedustaja Jani Toivola.

119 miestä kertoi kokemuksistaanHIV-tukikeskus toteutti keväällä 2013 homo- ja bimiehille suunnatun valtakunnallisen kyselyn, jossa selvitettiin, millaisia asenteita homo- ja bimiehet kohtaavat käyttäessään terveydenhuollon palveluita ja miten heidän seksuaaliterveyteen liittyvät erityiskysymyksensä huomioidaan potilastilanteissa.

Sähköiseen Webropol-kyselyyn vastasi 119 eri-ikäistä ja eri puolella Suomea asuvaa miestä, joilla on seksiä miesten kanssa. Valtaosa oli viimeisten viiden vuoden aikana käyttänyt terveyskeskusten palveluja, mutta yleisesti käytettiin myös työterveyshuollon ja sairaalan terveydenhoitopalveluja. Pieni osa vastaajista oli asioinut myös yksityisillä lääkäriasemilla ja opiskelijaterveydenhuollossa.

Kyselystä kävi ilmi, että suurin osa vastaajista oli kokenut tulleensa hyväksytyksi eikä ollut kohdannut yleisesti homoseksuaalisuuteen tai omaan seksuaalisuuteensa kohdistuneita negatiivisia asenteita. Kuitenkin huomattava osa oli joskus joutunut peittelemään omaa seksuaalista suuntautumistaan. Osalla vastaajista oli erittäin huonoja kokemuksia ammattilaisten ennakkoluuloista.

Hetero-olettamuksen vaikutus seksuaaliterveysneuvontaan

Jopa kahdella kolmesta HIV-tukikeskuksen kyselyyn vastanneesta oli kokemusta siitä, että heidän oli oletettu olevan heteroja. Mahdollisuus miesten välisestä seksistä ja seksuaalisuudesta puhumiseen ammattilaisen kanssa oli harvinaista. Ohjausta ja tietoa turvaseksistä sekä seksiteitse tarttuvista taudeista miehet saivat kyselyn mukaan liian vähän.

Kysely osoitti, että hetero-olettamus vaikuttaa myös seksitautitesteihin liittyviin potilastilanteisiin. Ammattilaiset tarjoavat harvoin mahdollisuutta testeihin ja saattavat vähätellä niiden tärkeyttä.

Erityisesti HIV-testiin on edelleen vaikea päästä. Väärät oletukset ja kysymykset vaikuttavat ratkaisevasti siihen, otetaanko testit oikein ja saavatko asiakkaat oikeanlaista hoitoa.

HIV-säätiö / HIV-tukikeskus käynnistää syksyllä 2013 Taito kysyä – Lupa puhua -kampanjan, jonka tarkoituksena on rikkoa miesten väliseen seksiin ja seksuaalisuuteen liittyvää puhumattomuuden kulttuuria terveydenhuollossa ja kohderyhmässä sekä tuottaa terveydenhuollon ammattilaisille suunnattua valtakunnallista koulutusta.

Lähde ja lisätietoja: HIV-tukikeskus

Kuva: Pixmac