Milloin kävit viimeksi lääkärillä, presidenttiehdokas?

Mitä mieltä presidenttiehdokkaat ovat eutanasiasta? Entä Kela-korvausten nostosta? Milloin presidenttiehdokas itse kävi viimeksi lääkärillä?

 Presidentinvaalien ennakkoäänestys alkaa 17.1.2024.
Adobe/AOP
Presidentinvaalien ennakkoäänestys alkaa 17.1.2024.

Mitä mieltä presidenttiehdokas on eutanasiasta? Entä Kela-korvausten nostosta? Milloin hän kävi viimeksi lääkärillä?

Lääkärilehti kysyi presidenttiehdokkailta viisi lääkäreitä kiinnostavaa kysymystä. Kysymysten aiheet eivät kuulu presidentin toimivaltaan, mutta ne kertovat jotain ehdokkaasta, hänen arvoistaan ja tietämyksestään.

Kysymyksiin vastasivat Mika Aaltola , Li Andersson , Sari Essayah , Pekka Haavisto , Jussi Halla-aho, Harry Harkimo ja Olli Rehn .

Alexander Stubb ja Jutta Urpilainen ilmoittivat avustajiensa välityksellä olevansa liian kiireisiä eivätkä vastanneet.

Kysymykset:

1. Milloin kävit viimeksi lääkärillä, ja oliko se yksityinen, julkinen vai työterveyslääkäri?

2. Onko yksityisten lääkärikäyntien Kela-korvauksien nosto hyvä vai huono asia?

3. Pitäisikö lääkäreitä kouluttaa enemmän?

4. Kumpi on tärkeämpää: säilyttää terveysasema joka kylällä vai hakea säästöjä niitä vähentämällä?

5. Pitäisikö eutanasia laillistaa Suomessa?

Mika Aaltola

Mika Aaltola
Marek Sabogal
Mika Aaltola

1. Kävin viime viikolla yksityisellä lääkärillä.

2. Periaatteessa hyvä, jos samalla turvataan myös julkisen puolen palvelujen saavutettavuus.

3. Kun kysyntää on, niin koulutusta tulisi lisätä. Pula lääkäreistä on suuri.

4. Ei niitä taida enää joka kylällä olla. On haettava kultainen keskitie hyvin keskitetyn mallin ja kansalaisten odotusten välillä. Perusterveydenhuollosta säästämällä ei välttämättä hoideta kansanterveyttä kestävällä tavalla.

5. Arvostan näkemystä, jonka mukaan hyvä saattohoito ja kuolema saisi riittävästi resursseja. Se on ensisijainen ratkaisu. Vasta tämän tehtävän säädyllisen hoitamisen jälkeen voimme aloittaa rakentavan keskustelun eutanasiasta.

Li Andersson

Li Andersson
Antti Yrjönen
Li Andersson

1. Kävin viimeksi eduskunnan työterveyslääkärin vastaanotolla.

2. Julkisen terveydenhuollon jonot puretaan parhaiten ohjaamalla resursseja julkisen perusterveydenhuollon vahvistamiseen. Yksityisen hoidon Kela-korvausten nostoon uppoavat sadat miljoonat sitovat työvoimaa yksityiselle puolelle julkisen sijaan, eikä ole takeita siitä, että tapahtuisi potilassiirtymiä pois julkisen puolen jonoista, kun korvausten nostonkin jälkeen potilaan omavastuuosuus on merkittävä.

3. Lääkärien koulutusmääriä tulee edelleen lisätä, mutta tämä edellyttää myös riittävää rahoitusta, jotta koulutuksen laatu ei heikkene. Ennen kaikkea tulee panostaa siihen, että julkisella puolella työskentely olisi lääkäreille nykyistä houkuttelevampaa. Avustavan ja hallinnollisen työn tekijöiden määrän vähentäminen on lisännyt lääkäreiden hallinnollista työtä julkisella puolella liikaa.

4. Hoitoon pääsyn varmistamiseksi on tärkeää, että meillä on riittävän kattava terveyspalveluiden verkosto. Terveysasemien rinnalle tulee kehittää myös liikkuvia ja digitaalisia palveluita.

5. Kannatan eutanasian sallivaa lainsäädäntöä. Ihmistä, joka on vaikeasti sairas, kärsii sietämättömästi ja jonka kärsimystä ei kyetä lievittämään, tulisi voida auttaa kuolemaan hänen sitä toivoessaan. Eutanasian on perustuttava potilaan omaan tahtoon ja lääketieteen ammattilaisten vakavaan harkintaan sekä ammattilaisten vapaaehtoisuuteen. Asia ei ole kuitenkaan yksiselitteinen ja se vaatii tarkkaa perehtymistä eutanasian sallineiden maiden kokemuksiin.

Sari Essayah

Sari Essayah
Sakari Röyskö
Sari Essayah

1. Työterveyslääkärillä viime keväänä.

2. Se on tarpeellinen, jotta saamme purettua akuutteja hoitojonoja ja myös parempaa tukea pieni- ja keskituloisille niille erikoislääkäripalveluille, joita haetaan pääasiassa yksityiseltä puolelta kuten vaikkapa gynekologia tai suun terveydenhoito.

3. Kyllä, samalla on huolehdittava riittävistä resursseista koulutukseen.

4. Tärkeintä on satsata palveluihin, ei seiniin, eli on huolehdittava riittävistä lähipalveluista mm. kiertävien ja digitaalisten palveluiden avulla ja ymmärrettävä myös ennaltaehkäisyn ja terveydenedistämisen merkitys, kun säästöjä haetaan.

5. Ei, vaan pitää satsata hyvään saattohoitoon. On epäinhimillistä, jos potilas joutuu pyytämään lääkäriään surmaamaan itsensä ja lääkäri joutuisi tuon surmaamisen suorittamaan.

Lue lisää: Mr. President

Pekka Haavisto

Pekka Haavisto
Veikko Kähkönen
Pekka Haavisto

1. Edellinen käynti oli viime vuonna silmälääkärillä kuorma-auton ajokortin uusimista varten.

2. Olen edellisen hallituksen linjalla, jossa toimin ministerinä. Nämä asiat eivät tietenkään kuulu presidentin pöydälle.

3. Huomaan, että Suomesta hakeudutaan muihin maihin lääkärikoulutukseen. Pitäisin hyvänä, että tarvitsemamme lääkärit koulutetaan kotimaassa.

4. Kaikkein tärkeintä on ennaltaehkäisy terveydenhuollossa ja terveiden elämäntapojen korostaminen. On varmistettava, että palveluihin päästään tarvittaessa mahdollisimman nopeasti ilman jonotusta.

5. Tähän vastaukseni on varovainen kyllä. Tulee kuitenkin taata, että esimerkiksi vammaisia ihmisiä ei vastoin tahtoaan painosteta tekemään päätöksiä tällaisessa asiassa.

Jussi Halla-aho

Jussi Halla-Aho
Lääkärilehti
Jussi Halla-Aho

1. Olen viimeksi asioinut työterveyslääkärillä joulukuussa reseptinuusimisen tiimoilta.

2. Mielestäni se on hyvä asia. Kun kynnys käyttää yksityisiä lääkäripalveluja laskee, se toivon mukaan vähentää julkisen puolen kuormitusta ja vapauttaa resursseja niille, jotka niitä kipeimmin tarvitsevat.

3. Oleellisempaa kuin koulutettavien määrä on se, miten lääkäreitä saataisiin myös julkiselle puolelle. Koska koulutus on Suomessa maksutonta, olisi perusteltua asettaa valmistuneille lääkäreille jonkinlainen velvoite työskennellä myös julkisessa terveydenhuollossa.

4. Suurin osa Suomesta on niin harvaan asuttua ja julkinen talous niin pahasti epätasapainossa, että terveysasema joka kylällä ei taida olla realismia.

5. Itsemurhaa ei ole kriminalisoitu, enkä siksi näe, että siinä avustamisenkaan pitäisi olla. Kriteeristön pitäisi toki olla selkeä. Eutanasia voitaisiin mahdollistaa silloin, kun kyseessä on henkilön oma ja selkeästi ilmaistu halu kuolla, tai omaisten pyynnöstä, kun potilaalla ei ole kognitiivista toimintaa eikä toiveita sen palautumisesta.

Harry Harkimo

Harry Harkimo
Lääkärilehti
Harry Harkimo

1. Kävin viimeksi lääkärissä tämän viikon tiistaina julkisella.

2. Nosto on liian pieni, että se todellisuudessa vaikuttaisi ihmisten hoitoon pääsyyn.

3. Kyllä pitäisi, mutta samalla koulutuksen laadun säilyminen tulee varmistaa.

4. Tärkeintä on, että ihmiset pääsevät hoitoon.

5. Eutanasia pitäisi laillistaa, mutta se tulee tehdä harkiten.

Olli Rehn

Olli Rehn
Anton Sucksdorff
Olli Rehn

1. Pari viikkoa sitten flunssan takia työterveyslääkärillä.

2. Kela-korvausten nosto on lähtökohtaisesti hyvä asia, jos siihen on varaa. Toki nyt kyse on kokonaisuudesta, jossa julkiseen terveydenhuoltoon tehdään miljarditason säästöpäätökset ja pieni osa säästyneistä euroista käytetään Kela-korvausten nostamiseen. Tätä pakettia tuskin voi pitää hyvänä asiana terveydenhuollon kannalta.

3. Pitäisi, ja koulutetut lääkärit pitäisi pystyä sitouttamaan paremmin julkisen terveydenhuollon palvelukseen.

4. Terveysasemaa ei havaintojeni mukaan ole nytkään joka kylällä, tuskinpa sellaista kukaan tavoitteleekaan. Tärkeintä olisi, että terveyspalvelut olisivat reilusti jokaisen suomalaisen saavutettavissa, postinumeroon tai lompakon paksuuteen katsomatta. Kun perusterveydenhuolto on saavutettavissa ja sitä käytetään ajoissa, kevenee myös paine erikoissairaanhoidossa,.

5. Ymmärrykseni eutanasian sallimista kohtaan kasvoi, kun seurasin Vuokko-äitini viimeisiä vaiheita syövän kourissa. Samaan aikaan ymmärrän hyvin sen oikeutetun huolen, mikä esimerkiksi on vammaisjärjestöillä eutanasian väärinkäytöstä. Eutanasialla tulisi olla erittäin vahva säädöspohja ja tarkat rajat, mikäli se laillistettaisiin. Toivon, että asiasta käydään kunnon asiallinen keskustelu Suomessa. Kiireisempi kysymys on saattohoidon ja kivunlievityksen kehittäminen. Saattohoidon yhtäläiseen ja tasalaatuiseen saatavuuteen eri puolella maata sekä työntekijöiden osaamiseen on panostettava.